Zezwolenia dla projektu

Organem uprawnionym do wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złż surowcw mineralnych jest Minister Środowiska.

Zakres koncesji na poszukiwania dla Projektu OLZA ogranicza się do czynności poszukiwawczych, ktre szczegłowo opisano w dokumentacji załączonej do wniosku firmy Rathdowney Polska. Wszystkie gminy, na ktrych potencjalnie mają być podejmowane działania opisane we wniosku, otrzymały takie powiadomienie, celem zapoznania się ze sprawą i sprawdzenia dokumentacji dotyczącej koncesji.

Przyznanie koncesji stanowi zgodę Ministerstwa na prowadzenie poszukiwań, jednak nie zwalnia firmy z uzyskania innych, niezbędnych zezwoleń, takich jak np. uzyskanie zgody na działanie na terenie lasw.

W razie odkrycia złoża o znaczeniu gospodarczym w ramach Projektu OLZA, konieczne byłoby przeprowadzenie obszernej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i społeczeństwo, wskazującej warunki prowadzenia eksploatacji bez szkody dla środowiska naturalnego i osb zamieszkujących daną okolicę. W takim przypadku wyniki oceny byłyby rwnież zaprezentowane władzom lokalnym i mieszkańcom. Dopiero po dopełnieniu tych formalności firma mogłaby złożyć wniosek o zezwolenie na wydobycie kopalin. W każdym przypadku wydanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych wymaga zgody Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, władz samorządowych oraz konsultacji mieszkańcw. Co więcej, zezwolenie takie powinno być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dzięki obecności Polski w strukturach europejskich polskie prawo oraz podejście do regulacji grniczych i środowiskowych muszą być zgodne z normami Unii Europejskiej i zapewniać jak największą ostrożność podczas wydawania zezwoleń na realizację tak rozległych projektw, jakim jest budowa nowej kopalni.