Zdarzenie

 

Spotkanie społecznościZawiercie: biuro informacyjne projektu OLZA,
ul. H. Sienkiewicza 16,
w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach

10.01.2019 16.00-18.00
14.02.2019 16.00-18.00
14.03.2019 16.00-18.00