Pytania i odpowiedzi

Jaki jest plan ochrony zasobów wodnych podczas budowy kopalni i wydobycia w ramach Projektu Olza?

Zakłada się, że w ramach Projektu Olza nie będzie żadnego wpływu na warstwy wód powierzchniowych ani przypowierzchniowych.

Kopalnia w ramach Projektu Olza będzie obiektem o pełnym odzysku wody, co oznacza, że cała woda wchodząca na jej teren -- zarówno z podziemnych wyrobisk jak i z obszaru infrastruktury powierzchniowej -- będzie zatrzymywana do ponownego użytku w zakładzie i/lub uzdatniana przed wypuszczeniem lub rozprowadzeniem siecią lokalną.  Nowoczesny zakład uzdatniania wody zostanie zbudowany w celu zapewnienia, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed wypuszczeniem będą spełniać surowe polskie i unijne normy dotyczące jakości wody. Wszelkie wody powierzchniowe i opadowe w otoczeniu kopalni będą kierowane poza teren zakładu.