Pytania i odpowiedzi

W jakim stopniu działania prowadzone w ramach Projektu Olza będą oddziaływać na krajobraz?

Obiekty powierzchniowe w nowoczesnych podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu, takich jak przewidziano w ramach Projektu Olza, są generalnie budowane odpowiednio do skali lokalnych zabudowań -- o wielkości podobnej do lokalnej galerii handlowej -- i są zaprojektowane tak, aby się wpasować w otaczający krajobraz. Wspomniane obiekty obejmują: