Pytania i odpowiedzi

Jaki jest stan zaawansowania Projektu Olza?

W 2015 r., po kilku latach badań geologicznych i inżynieryjnych, firma Rathdowney ogłosiła wynik wstępnej oceny ekonomicznej dla podziemnej kopalni o potencjale wydobycia 6 000 ton dziennie, a także konwencjonalnego zakładu rozdrabniania w ramach Projektu Olza.  Od tego czasu firma wykonała dalsze prace środowiskowo-inżynieryjne w celu uszczegółowienia planu wydobycia oraz przygotowania się do procesu wydawania zezwoleń.

W kolejnych miesiącach firma Rathdowney przedstawi plan budowy kopalni w ramach Projektu Olza, a po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko rozpocznie się proces udzielania zezwoleń, realizowany przez Ministerstwo Środowiska.