Pytania Odpowiedzi

PROJEKT

Jaki jest cel projektu prowadzonego przez Rathdowney Polska? Czy jest możliwe, aby w wyniku projektu zbudowano kopalnię?

Celem projektu prowadzonego przez Rathdowney jest poszukiwanie i rozpoznawanie złż cynku i ołowiu na obszarze badań historycznych oraz potwierdzenie wartości ekonomicznej tych złż. Projekt, jeżeli zostanie uwieńczony sukcesem, może prowadzić do budowy nowoczesnej, niezagrażającej środowisku i społecznie odpowiedzialnej kopalni oraz do znaczącego rozwoju zrwnoważonego zatrudnienia w regionie. Jednak, na razie jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji.
Istnieje wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, wiele danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać opracowane i przeanalizowane przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Uważamy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre zamierzamy wykonać w 2013 r. pozwolą nam na przygotowanie się do omwienia tych planw ze społecznościami lokalnymi oraz władzami lokalnymi.

Dlaczego Rathdowney prowadzi prace w zakresie poszukiwań i rozpoznania mimo, że szeroko zakrojone prace wiertnicze zostały przeprowadzone na tym obszarze w latach 60. i 70. XX wieku?

Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wynikw tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobw, a także metodologii dokumentowania zasobw w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie doprowadziła do zmniejszenia możliwości poszukiwań złż w porwnaniu do metod wspłczesnych, zaproponowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertw oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobw, a zatem na szczegłowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze.
Warto dodać, że w latach 70. podobne prace badawcze były wykonywane na koszt podatnika, bez uwzględnienia oczekiwań społeczności lokalnej, natomiast obecnie odbywa się to na koszt inwestora, bez jakichkolwiek kosztw ponoszonych przez podatnika.

Jakie są do tej pory wyniki projektu?

Firma Rathdowney zakończyła w zeszłym roku uwieńczony dużym sukcesem sezon prac terenowych - wywierciliśmy 225 otworw (ponad 28000 m), a jesienią 2012 r. ogłosiliśmy pierwsze w Polsce zasoby złż mineralnych zdefiniowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w oparciu o najlepsze techniki i metodologie szacowania zasobw mineralnych.
Wyniki są bardzo obiecujące: 21,2 mln ton o łącznej zawartości cynku i ołowiu 7,4%.

Czy odkryliście jakiekolwiek inne minerały oprcz cynku i ołowiu na tym terenie?

Tak, w trakcie naszych prac rozpoznaliśmy, że srebro jest częścią mineralogii.

Czy zdobyta wiedza sprzyja podjęciu decyzji o ubieganiu się do Ministerstwa Środowiska o licencję grniczą? Ile czasu zajmie Rathdowney podjęcie decyzji na temat potencjalnej budowy kopalni?

Czujemy się zachęceni wynikami prac wiertniczych, ktre zakończyliśmy w zeszłym roku; zamierzamy kontynuować inwestycje w Polsce w 2013 r. w celu zaawansowania Projektu Olza w sposb, ktry przyniesie korzyści społecznościom lokalnym i będzie dalej prowadzony przy poszanowaniu priorytetw i obaw mieszkańcw.
Istnieje jednak wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym miejscu z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Musimy jeszcze wiele zrozumieć na temat istniejącego stanu środowiskowego i geologicznego. Będziemy kontynuować inwestycje w działalność poszukiwawczą i wiercenia inżynieryjne w celu opracowania koncepcji grniczych i procesowych. Planujemy rwnież poczynienie znaczących inwestycji badania środowiskowe i prace inżynierskie, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb Projekt Olza można odpowiedzialnie rozwijać w przyszłości.
Jednak nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Uważamy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre planujemy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, jak można najlepiej zbudować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie. Następnie, w tym roku lub na początku 2014 r., będziemy mogli prawdopodobnie przedstawić rezultaty naszych badań inżynieryjnych i środowiskowych.
Oczywiście w pełni doceniamy i szanujemy fakt, że społeczność i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustaleniu, jakie projekty mogą być realizowane w ich regionie oraz w jaki sposb te projekty powinny być planowane i wdrażane.

Jakie są następne planowane kroki projektu?

W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac.
W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych w celu uszczegłowienia koncepcji grniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych.

Jakie badania środowiskowe i inżynieryjne Rathdowney zamierza podjąć w 2013 r.?

Badania środowisko będą się koncentrować na lepszym zrozumieniu lokalnej flory i fauny, jakości i ilości wd powierzchniowych i gruntowych, a także warunkw klimatycznych, meteorologicznych, glebowych oraz związanych z jakością powietrza. To wstępne badanie będzie także obejmowało przegląd istniejących źrdeł danych, a następnie wykonane zostanie bardziej intensywne badanie w terenie, w miarę zaawansowania projektu.
Takie znaczące inwestycje w badania środowiskowe są konieczne w celu pełnego zrozumienia środowiska naturalnego i społecznego, w jakim pracujemy w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię. Dane te będą rwnież wymagane w przypadku opracowywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz ubiegania się o zezwolenia na działalność wydobywczą.

Jakie są najlepsze scenariusze dla Rathdowney w zakresie rozwoju projektu?

Istnieje wiele ścieżek, jakie Rathdowney może wybrać dla projektu. Rathdowney może kontynuować ścieżkę potwierdzania historycznych zasobw mineralnych, wykonując badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Rathdowney może także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposb, w partnerstwie z władzami polskimi.

W jaki sposb planujecie Państwo zaangażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny projektu?

Zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu OLZA. Rathdowney pracuje w partnerstwie z lokalnymi społecznościami i pragnie zrozumieć interesy i obawy mieszkańcw tak, aby nasze działania były akceptowalne. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu.
W pełni doceniamy i szanujemy fakt, że lokalne społeczności i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustalaniu tego, jakie projekty prowadzone są w ich regionie oraz w jaki sposb te projekty powinny być planowane i wdrażane. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi koncepcjami, rezultatami badań i wnioskami z władzami samorządowymi oraz z mieszkańcami.
Jesteśmy rwnież otwarci na Państwa sugestie dotyczące najlepszego sposobu przekazywania informacji oraz odpowiedzi na Państwa pytania i omawiania państwa obaw i wątpliwości dotyczących projektu.