Pytania Odpowiedzi

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ROKITNA SZLACHECKIEGO, 11 KWIETNIA 2013


Poniższe pytania i odpowiedzi nie stanowią dosłownego przebiegu spotkania w Rokitnie Szlacheckim (stenopisu). Są to pytania, ktre udało się ująć w trakcie czterogodzinnego spotkania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez przedstawicieli firmy Rathdowney. Część odpowiedzi została także uzupełnione dla pełnej informacji.

Co zamierzacie na naszym terenie?

Lena Brommeland: "W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac. W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych wierceń w celu uszczegłowienia koncepcji grniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych".

W jaki sposb firma była kontrolowana przez polskie urzędy?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Wszystkie nasze praktyki, w tym działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez urzędy regulacyjne na szczeblu lokalnym i krajowym, a także podlegają one ciągłemu nadzorowi tych organw. Bezpośredni nadzr nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Grniczy. W trakcie prowadzonych wierceń Okręgowy Urząd Grniczy przeprowadzał inspekcie średnio co 5 tygodni".

Czy firma sama prowadziła badania (monitoring) czy je zlecała?

Barbara Chammas: "Zanim rozpoczęliśmy wiercenia dokonaliśmy inwentaryzacji hydrogeologicznej w terenie w promieniu 250 m od otworw. W wybranych studniach i ciekach pobierane były prbki wody do analizy chemicznej. Badania, ktre prowadzimy muszą być prowadzone w sposb atestowany. Laboratorium przekazuje nam swoje narzędzia do pobrania prbek. Prbki pobierane są w sposb zgodny z odpowiednimi normami aby pźniej atestowane laboratorium dokonało badań chemicznych. Procedura uniemożliwia niepoprawne wykonanie analizy".

Czy badania jakie robicie są gdzieś publikowane?

Barbara Chammas: "To są badania, ktre robimy na własne potrzeby, żeby mieć pewność, że nasze działania nie wywierają wpływu na środowisko wodne. Nie publikujemy ich, ale nie widzę problemu byśmy udostępnili je do wglądu, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Pan Z. Nowak w zeszłym roku, w marcu prosił o udostępnienie danych z analizy chemicznej z trzech studni, i dane przekazaliśmy na ręce Rady Łaz. Warto podkreślić, że monitoring jest na bieżąco prowadzony przez firmy wodociągowe, z ktrymi jesteśmy w kontakcie i wiemy, że nasze badania nie mają żadnego wpływu na wody podziemne, z ktrych ujmowana jest woda do celw pitnych".

Czy państwo zastosowaliście się do wytycznych z opinii hydrogeologicznej zalecającej pełny monitoring?

dr Mariusz Czop: "(...) Jest wprowadzony pełny monitoring wystarczający dla tej ilości otworw. Rzeczywiście w opinii mojego autorstwa jest zalecenie monitoringu, ale ten monitoring ma być zrealizowany w momencie kiedy powiększymy większą ilość otworw. Bo to nie jest tak z monitoringiem wd poziemnych, że ja potrzebuję do monitoringu tysiąca otworw. Monitoringu wd podziemnych w Polsce używa się w średniej gęstości jeden otwr na sto kilometrw kwadratowych. (...) dodatkowo punktami monitoringowymi są Wasze ujęcia wody, gdzie cały czas prowadzone są badania jakości wody (...) przecież nikt wam nie podaje wody nie spełniającej wymagań, dodatkowo firma Rathdowney prowadzi własne badania w wybranych studniach. Monitoring według mnie jest wystarczający i został podjęty od początku (...)Myśmy zalecili, że sześć otworw ma zostać zostawione, nie zacementowana i ma być otworami w ktrych będzie możliwość prowadzenia badań pźniej na etapie po wykonaniu tych wierceń. Na tym rejonie (Rokitno Szlacheckie) planowane jest zostawienie jednego otworu, ale w pźniejszym etapie prowadzenia badań i żeby śledzić pźniej po wykonaniu tych badań czy coś w tym rejonie się nie stało. Ten monitoring, dziesięć czy jedenaście otworw dotyczy całego obszaru koncesji , także te otwory sukcesywnie będą zostawiane na tym obszarze (...).
Uzup.: Według opinii hydrogeologicznej wymg wprowadzenia szczegłowego systemu monitorowania wd podziemnych pojawi się w chwili wykonania 250 otworw przypadających na obszar koncesji Rokitno. Na chwile obecną z otworw przyznanych w koncesji Rokitno udało nam się wykonać zaledwie 68 co nie stanowi podstaw do wzmożonej działalności monitoringowej. Dodatkowo przeprowadziliśmy kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne obszaru badań jesienią 2011 roku. W ramach tych pracy identyfikowano studnie kopane, wiercone, cieki powierzchniowe oraz istniejące już na terenie źrdła zanieczyszczeń. Dokonano analiz wody w bardzo szerokim spektrum w wybranych punktach obszaru. Powyższe kartowanie hydrogeologiczne zostanie powtrzone w roku 2013".

Czy radni i burmistrz są na bieżąco informowane o postępach prac i planach spłki? Dlaczego takich informacji nie udzielacie mieszkańcom?

Barbara Chammas: "Zarwno władze lokalne, jak i mieszkańcy informowani byli od początku naszego projektu. Zanim rozpoczęliśmy wiercenia uruchomiliśmy biuro informacyjne w Zawierciu. W czerwcu 2011, przed rozpoczęciem wierceń zorganizowaliśmy w Rokitnie spotkanie z mieszkańcami. W tym samym okresie w gazetach lokalnych informowaliśmy o rozpoczęciu prac wiertniczych. Byliśmy rwnież obecni z naszym stoiskiem informacyjnym na dożynkach w Rokitnie Szlacheckim. Koncentrowaliśmy się na spotkaniach z właścicielami działek -- mamy za sobą ponad 1000 spotkań, w tym ponad 650 z właścicielami działek. Wadze samorządowe informowane są na bieżąco (...) ostatnie spotkanie jakie mieliśmy z władzami było w listopadzie ubiegłego roku, a teraz spotykamy się z Państwem. Tak to praktykujemy, najpierw spotkania z władzami samorządowymi, potem z mieszkańcami(...) (...).Będziemy starali się bardziej dotrzeć do Państwa(...)".

Pytanie do burmistrza - dlaczego my jako mieszkańcy nie byliśmy informowani o działaniach firmy Rathdowney?

Maciej Kaczyński: "Pierwsze spotkanie było organizowane z firmą, firma spotykała się z nami i sugerowaliśmy firmie, żeby zorganizować spotkanie z mieszkańcami. (...) Osobami kompetentnymi, aby odpowiedzieć na Państwa pytania jest firma, ktre te badania prowadzi. To nie Burmistrz, czy Rada planowali i prowadzili odwierty".

Ile kosztuje odwiert poszukiwawczy?

Barbara Chammas: "To uzależnione jest od geologii, od głębokości otworw i od umowy z podwykonawcą. W ciągu 20 miesięcy wierceń Rathdowney zainwestowała w same wiercenia ponad 18 mln złotych. Wywiercenie 100 metrw otworu kosztuje około 700 zł".

Po co inwestujecie takie sumy pieniędzy, skoro mwicie, że nie wiecie, czy projekt przyniesie zyski?

Lena Brommeland: "(...) Prowadzenie działalności badawczej jest zawsze działalnością ryzykowną, dlatego że trzeba wydać pieniądze po to, by potwierdzić czy złoże istnieje, czy jego zasoby są wystarczające do wybudowania w przyszłości kopalni. Na świecie takich projektw poszukiwawczych prowadzi się bardzo wiele, natomiast kopalni powstaje bardzo niewiele. Prowadzimy badania na tym terenie, ponieważ jest to obszar na ktrym historycznie udokumentowane jest występowanie rud. Jest to zatem obiecujący projekt. Musieliśmy jednak te złoża potwierdzić i to nam się udało we wrześniu 2012r. Taka wiedza była potrzebna nie tylko nam, ale rwnież, a może przede wszystkim dla naszych inwestorw, ktrzy powierzyli nam swoje pieniądze Zainwestowaliśmy w wiercenia badawcze, teraz będziemy inwestować w kolejne badania, ale nie robimy założenia, że rzeczywiście kopalnia tutaj powstanie, bo tego jeszcze nie wiemy. Prowadzimy tego typu prace badawcze na pięciu kontynentach i rzadko zdarza się sytuacja, że możemy doprowadzić do budowy kopalni. Jest to bardzo długo droga, w ciągu ktrej w pierwszej kolejności prowadzimy badania żeby zbadać złoże, następnie dokonujemy założeń koncepcyjnych przy uwzględnieniu aspektw środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (...)".

Czy znając już geologię złoża oraz biorąc pod uwagę wzrost akcji Rathdowney dalej twierdzicie że nie wiecie czy opłacalne jest wydobycie.

Lena Brommeland: "Jesteśmy na wczesnym etapie prac. Zakończyliśmy wstępne badania geologiczne. Dotychczas nie prowadziliśmy badań ekonomicznych dotyczących tego projektu. Nie dokonaliśmy oceny ekonomicznej złoża. Następny etap, ktry jest przedstawiliśmy Państwu na schemacie jest związany z przeprowadzaniem analizy środowiskowej, społecznej i ekonomicznej po to, żeby można było powiedzieć czy kopalnia będzie opłacalna i może być wykonalna na tym terenie czy te może gdzie indziej. W tym roku będziemy prowadzili nasze badania, dotyczące technologii, środowiska i spraw społecznych. I może się okazać, że z punktu widzenia geotechnicznego czy społecznego ten projekt będzie niewykonalny. Po to, żeby to stwierdzić musimy najpierw przeprowadzić badania. Planowanie i projektowanie, wreszcie doprowadzenie do powstania kopalni to jest bardzo, bardzo długo droga. Bywają takie projekty, gdzie to trwało dwadzieścia lat zanim kopalnia została wybudowana, a czasem okazywało się, że prace skończyły się niczym, dlatego że złoże było niewystarczające. Na 100 projektw poszukiwawczych, tylko jeden kończy się wydobyciem złoża (...)".

Jak zamierzacie przeprowadzać konsultacje społeczne? W jakiej formie , czy objęte zostaną też sąsiednie gminy?

Barbara Chammas: (...)Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania pozwoleń i koncesji, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Obie procedury obejmują konsultacje społeczne. Otrzymanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych ze złż musi zostać uzgodnione z burmistrzem/prezydentem gminy/miasta. Podstawą takiego porozumienia jest lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Jako firma jesteśmy natomiast zobowiązani do prowadzenia konsultacji z Państwem, ponieważ jeśli nie uzyskamy Państwa zgody, to nie zrealizujemy dalej inwestycji. Jesteśmy bardzo otwarci na sugestie w jaki sposb Państwo chcieliby, żebyśmy z wami rozmawiali, w jaki sposb informować Państwa, jak często się z Państwem spotykać na tych etapach, w jaki sposb dotrzeć do państwa z informacją. Jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony.

Czy jeśli kopalnia powstanie np. 1 kilometr od mojego domu to Państwo odkupicie ten dom po cenie wyższej niż poniosłem? Jak będzie wyglądała kwestia rekompensaty za poniesione przez mieszkańcw straty materialne?

Sean Magee: "W tej chwili nie mamy jeszcze planw budowy kopalni, dlatego nie możemy powiedzieć jak będzie ona wpływała na rżne nieruchomości. Przy projektowaniu tej kopalni naszym głwnym celem będzie uniknięcie wszelkich negatywnych wpływw na jakość życia mieszkańcw, rwnież na ich nieruchomości. Gdyby okazało się, że do budowy tej kopalni będziemy potrzebowali jakiś prywatnych gruntw, to oczywiście one będą musiały być zakupione po uczciwej cenie rynkowej". Trzeba powiedzieć, że kwestie wypłacania odszkodowań są szczegłowo regulowane w polskim systemie prawnym i w przypadku budowy kopalni będziemy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami zadośćuczynienia za ewentualne niedogodności".

Co w związku z zawartością srebra w złożach - nawiązuje do informacji prasowych?

David Furlong: "Nasze wstępne badania metalurgiczne faktycznie pokazują, że w tym złożu są rwnież jakieś niewielkie zawartości srebra tak jak w tego typu złożach. Podobnie jest zresztą w złożu kopalni Pomorzany, podobne ilości. Nie wiemy natomiast jaka jest wartość ekonomiczna tego srebra, nie wiemy czy byłoby uzasadnione, żeby takie pokłady srebra eksploatować. Wiemy, że srebro jest, ale nie wiemy czy opłaca się eksploatować w sposb ekonomiczny".

Co z naszym zdrowiem? Jaki wpływ będzie miała kopalnia na zdrowie okolicznych mieszkańcw?

Sean Magee: "Oczywiście, będzie to jedna z ważniejszych analiz, jakie będziemy musieli przeprowadzić, ktra pomoże nam odpowiedzieć na pytania jakie skutki miałaby kopalnia na zdrowie ludzkie. Nasza firma nie zaczynałaby żadnego projektu w tej społeczności ani w żadnej innej, gdyby tej projekt miałby negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Nie oczekiwalibyśmy, żeby władze lokalne zgodziłyby się na taki projekt gdyby miałby mieć takie negatywne skutki. Oczywiście kopalnia wpływa na środowisko, jednak nowoczesne metody eksploatacji pozwalają ten wpływ zminimalizować, a restrykcyjne przepisy środowiskowe zobowiązują do udowodnienia tej minimalizacji. Będziemy dążyć do tego, by zaproponować projekt o minimalnych skutkach, możliwy do zaakceptowania przez lokalną społeczność".

Jest podjęta uchwała w Zawierciu , ktra wyraża sprzeciw budowie kopalni. Także Burmistrz Gminy Łazy negatywnie zaopiniował wniosek o uzyskanie koncesji, a Państwo mimo wszystko wiercicie,dlaczego?

Barbara Chammas: "Swoje prace badawcze prowadzimy w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złż, udzielone przez Ministra Środowiska. Mamy wszystkie konieczne pozwolenia na prowadzenie tych prac.
Warto przypomnieć, że na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie koncesji MŚ wysyłało informację o wpłynięciu wniosku do wszystkich zainteresowanych stron, w tym także do wszystkich osb prywatnych, na ktrych nieruchomości przewidziane były działania (zarwno odwierty, jak i badania geofizyczne), dając możliwość wyrażenia uwag, czy sprzeciwu.
Także Rathdowney realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem umowy z właścicielem działki oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.
Realizacja prac geologicznych w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złż nie oznacza, że w przyszłości będzie realizowana kopalnia".

Ile zapłaciliście Państwo Ministerstwu Środowiska za koncesję?

David Furlong: "Minister środowiska udzielając koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złż, w dokumencie koncesyjnym zobowiązuje inwestora do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złoża kopaliny. Opłata zostaje każdorazowo ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i grnicze, jako iloczyn dwukrotności stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla poszukiwania złż kopalin i ilości kilometrw kwadratowych terenu, na ktrym będzie prowadzona działalność. (Dla koncesji udzielanych przed rokiem 2012 opłata była ustalana jako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla rud metali i ilości kilometrw kwadratowych terenu, na ktrym będzie prowadzona działalność).
Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do dokonania opłaty tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania grniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złż. Dla koncesji uzyskanych przed 2012 opłata była jednorazowa, dla koncesji uzyskiwanych od stycznia 2012 opłata dokonywana jest każdego roku obowiązywania umowy o ustanowieniu użytkowania grniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie rud.
Dla przykładu, w przypadku koncesji "Rokitno" (Koncesja nr 2010/26/p) kwota z tytułu poszukiwania i rozpoznania złż wynosiła 12 105 zł, a opłata tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania grniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złż 12 105 zł".

W raportach informujecie o bardzo bogatym zasobie złż, to jakim cudem teraz mwicie ,że nie wiecie czy będzie się opłacało budować kopalnie?

Lena Brommeland: "Tak, skończyliśmy wstępne badania geologiczne i określiliśmy wstępnie zasobność złż. I rezultaty są bardzo obiecujące. Jednak wiedza tylko geologiczna nie jest podstawą do określenia, czy projekt będzie opłacalny. Potrzebna jest wiedza o uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych oraz wstępne prace inżynieryjne, by mc przeprowadzić analizę opłacalności wydobywczej, po uwzględnieniu wszystkich szacunkowych kosztw. Taka wiedza jest potrzebna nie tylko dla nas, jako dla firmy prowadzącej projekt, ale rwnież, a może przede wszystkim dla naszych inwestorw, ktrzy powierzyli nam swoje pieniądze, jak rwnież dla potencjalnych finansujących przyszłą kopalnię - by mc pozyskać w przyszłości ewentualne środki finansowe musimy wykazać opłacalność inwestycji".

Pracownicy będą zatrudniani z Olkusza?

Sean Magee: "Nie potrafimy na tym etapie określić ile osb byłoby zatrudnionych, ani z jakiej lokalizacji, ponieważ nie potrafimy jeszcze określić lokalizacji kopalni. To co możemy powiedzieć, to to, że Rathdowney prowadzi politykę lokalnego zatrudnienia i lokalnych wydatkw. Oznacza to, że także na etapie budowy i funkcjonowania kopalni pierwszeństwo mieliby pracownicy miejscowi, jak rwnież lokalne firmy dostarczające materiały i usługi".

Czy będziecie kontynuować swoją działalność bez wsparcia społeczności lokalnej?

Sean Magee: "Chciałem podkreślić że szanujemy wolę mieszkańcw i władz lokalnych, doceniamy rolę, jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji, jakie projekty inwestycyjne mogą pojawić się w ich regionie oraz w jaki sposb powinny one zostać zaplanowane i wdrożone.
To jest nasze pierwsze spotkanie - a spotykamy się na bardzo wczesnym etapie prac, jeszcze przed rozpoczęciem prac koncepcyjnych. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię będziemy się z Państwem spotykać, by zrozumieć Wasze obawy i interesy, by zaplanować nasze działania w sposb możliwy do zaakceptowania. Chcemy nasze relacje z mieszkańcami budować w oparciu o szacunek i zaufanie - a to wymaga czasu. Naszym celem jest przedstawienie Państwu projektu, ktry spełni Państwa oczekiwania i będzie możliwy do zaakceptowania".

Będzie to kopalnia odkrywkowa?, a może podziemna?

David Furlong: "W przypadku podjęcia decyzji o budowie kopalni, z pewnością możemy odpowiedzieć, że byłaby to podziemna kopalnia z relatywnie nie wielką infrastrukturą powierzchniową, ograniczoną widzialnością dla mieszkańcw i zminimalizowanym wpływem na środowisko".

Jaki obszar będzie zajmowała kopalnia, w ktrym miejscu powstanie?

David Furlong: "Jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu i nie potrafimy jeszcze tego określić. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować rżne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni. Można natomiast z pewnością powiedzieć, że nowoczesne kopalnie podziemne można budować w sposb znacząco ograniczający ich widzialność oraz wpływ na otaczające środowisko, w tym także na społeczności lokalne. Z pewnością naszym celem w Projekcie Olza będzie zaproponowanie projektu zapewniającego ochronę środowiska naturalnego oraz istniejącego zagospodarowania terenu, a także jakości życia w regionie".

Czy eksploatacja podziemna będzie wymagała używania ładunkw wybuchowych?

David Furlong: "Na tym etapie nie wiemy jaka mogłaby być stosowana technologia wydobycia - jedyne co można powiedzieć, że byłoby to wydobycie podziemne. To będzie jeden z przedmiotw naszych analiz. W przypadku decyzji o rozwoju projektu będziemy musieli wykazać że będziemy w stanie zarządzać przedsięwzięciem zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi wymaganiami środowiskowymi oraz oczekiwaniami lokalnych władz i społeczności. Warto podkreślić, że nowoczesna kopalnia niczym nie przypomina tych budowanych w Polsce w latach 50-tych, 60-tych. Technologia nowoczesna pozwala na minimalizację wpływu na środowisko, w tym na jakość życia mieszkańcw. Także przepisy środowiskowe wymuszają to na inwestorach".

Gdzie będzie się mieścił zakład przerbczy?

David Furlong: "Przede wszystkim jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować rżne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni i towarzyszącej jej infrastruktury procesowej, w tym także scenariusze dotyczące lokalizacji i funkcjonowania zakładu wzbogacania rudy".

Dlaczego nie korzystacie z wynikw badań geologicznych , ktre miały miejsce w latach 1970-1980?

Lena Brommeland: "Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wynikw tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Jako firma notowana na giełdzie w Toronto, pozyskująca środki finansowe na projekt od inwestorw, byliśmy zobowiązani do potwierdzenia zasobności złż zgodnie z określonymi procedurami i standardami. Trzeba rwnież pamiętać, że budowa potencjalnej kopalni, to inwestycja rzędu kilkuset milionw PLN. O częściowe finansowanie takiej inwestycji musielibyśmy się ubiegać u inwestorw, czy międzynarodowych bankw. A te, zanim zainwestują pieniądze muszą mieć pewność, że inwestycja będzie opłacalna. Stąd w pierwszym etapie konieczność potwierdzenia zasobności złż - bez rdzenia nie byłoby to możliwe.
Co więcej od czasu, gdy prowadzone były odwierty historyczne zmieniły się techniki analityczne kalkulacji zawartości cynku i ołowiu. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobw, a także metodologii dokumentowania zasobw w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie pokazuje na znacznie mniejszą dokładność szacowania złż w porwnaniu do metod wspłczesnych, stosowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertw oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobw, a zatem na szczegłowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze".

Chcecie nam powiedzieć, że wydajecie pieniądze od tak, po prostu, nie chcąc budować kopalni? Działalność filantropijna?

Lena Brommeland: "Działalność poszukiwawcza obarczona jest dużym ryzykiem. Przejście od projektu poszukiwawczego do wydobywczego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Wszystkie te czynniki są rwnie ważne i wszystkie mogą wpłynąć na niepowodzenie projektu. Firmy, ktre prowadzą geologiczne badania poszukiwawcze i rozpoznawcze, podobnie jak nasza firma, na to ryzyko się decydują. Statystycznie rzecz ujmując na 100 projektw poszukiwawczych tylko jeden kończy się działalnością wydobywczą".

W jakiej formie zamierzacie Państwo przeprowadzić konsultacje społeczne? (Pytanie do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz RTH)?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposb możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposb można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, na każdym etapie będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.
Jeżeli chodzi o sam proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczeglnym etapie projektu".

Ile Państwo płacicie właścicielowi gruntu, na ktrym prowadzicie odwiert np. w Kanadzie, czy w Irlandii?

Lena Brommeland: "W Kanadzie w większości przypadkw wiercimy na gruntach publicznych i tam nie płacimy. Na terenach prywatnych zawsze podpisujemy umowę, kwoty są bardzo zrżnicowane".
David Furlong: "Kwota ktrą proponujemy właścicielom gruntu w Polsce za udostępnienie terenu do prac geologicznych jest oparta na kwotach, ktre Rathdowney wypłacała właścicielom działek w Irlandii".

Od czasu, jak zaczęliście Państwo wiercić, z mojej studni ubyło 20 cm wody? Jak to możliwe?

dr Mariusz Czop: "Nie ma możliwości, by prowadzone przez nas wiercenia powodowały obniżenie poziomu wody w studni. Przede wszystkim stosujemy pewną metodę uszczelniania poziomw wodonośnych - opracowaną przez ekspertw z dziedziny hydrogeologii weryfikowaną i zatwierdzoną na etapie uzyskiwania pozwoleń na wiercenia. Ponadto zgodnie z opinią ekspertw uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym układ ciśnień występujących w piętrach wodonośnych powoduje, że nie występują podczas wierceń przepływy wd pomiędzy tymi poziomami. Zauważalne przez Pana zmiany są najprawdopodobniej naturalnymi sezonowymi wahaniami poziomw zwierciadła wd podziemnych i nie mają żadnego związku z działalnością poszukiwawczą".

Czy prowadzicie rozmowy z "ZGH Bolesław"?

Lena Brommeland: "Rathdowney rozważa rżne scenariusze kontynuacji projektu. Możemy samodzielnie kontynuować projekt prowadząc badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Możemy także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku międzynarodowym lub krajowym producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposb, w partnerstwie z władzami polskimi".

Co by się musiało wydarzyć aby odstąpili Państwo od kontynuacji projektu?

Sean Magee: "Jest wiele czynnikw, ktre mogą spowodować rezygnację z kontynuacji projektu. Można tu wymienić przede wszystkim czynniki ekonomiczne - jeśli analizy ekonomiczne wykażą, że projekt nie będzie opłacalny, czynniki środowiskowe - jeśli pojawi się ryzyko, że nie da się zaprojektować bezpiecznej środowiskowo kopalni, jak rwnież czynniki społeczne".