Pytania Odpowiedzi

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ROKITNA SZLACHECKIEGO, 11 KWIETNIA 2013


Poniższe pytania i odpowiedzi nie stanowią dosłownego przebiegu spotkania w Rokitnie Szlacheckim (stenopisu). Są to pytania, ktre udało się ująć w trakcie czterogodzinnego spotkania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez przedstawicieli firmy Rathdowney. Część odpowiedzi została także uzupełnione dla pełnej informacji.

Co zamierzacie na naszym terenie?

Lena Brommeland: "W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac. W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych wierceń w celu uszczegłowienia koncepcji grniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych".

W jaki sposb firma była kontrolowana przez polskie urzędy?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Wszystkie nasze praktyki, w tym działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez urzędy regulacyjne na szczeblu lokalnym i krajowym, a także podlegają one ciągłemu nadzorowi tych organw. Bezpośredni nadzr nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Grniczy. W trakcie prowadzonych wierceń Okręgowy Urząd Grniczy przeprowadzał inspekcie średnio co 5 tygodni".

Czy firma sama prowadziła badania (monitoring) czy je zlecała?

Barbara Chammas: "Zanim rozpoczęliśmy wiercenia dokonaliśmy inwentaryzacji hydrogeologicznej w terenie w promieniu 250 m od otworw. W wybranych studniach i ciekach pobierane były prbki wody do analizy chemicznej. Badania, ktre prowadzimy muszą być prowadzone w sposb atestowany. Laboratorium przekazuje nam swoje narzędzia do pobrania prbek. Prbki pobierane są w sposb zgodny z odpowiednimi normami aby pźniej atestowane laboratorium dokonało badań chemicznych. Procedura uniemożliwia niepoprawne wykonanie analizy".

Czy badania jakie robicie są gdzieś publikowane?

Barbara Chammas: "To są badania, ktre robimy na własne potrzeby, żeby mieć pewność, że nasze działania nie wywierają wpływu na środowisko wodne. Nie publikujemy ich, ale nie widzę problemu byśmy udostępnili je do wglądu, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Pan Z. Nowak w zeszłym roku, w marcu prosił o udostępnienie danych z analizy chemicznej z trzech studni, i dane przekazaliśmy na ręce Rady Łaz. Warto podkreślić, że monitoring jest na bieżąco prowadzony przez firmy wodociągowe, z ktrymi jesteśmy w kontakcie i wiemy, że nasze badania nie mają żadnego wpływu na wody podziemne, z ktrych ujmowana jest woda do celw pitnych".

Czy państwo zastosowaliście się do wytycznych z opinii hydrogeologicznej zalecającej pełny monitoring?

dr Mariusz Czop: "(...) Jest wprowadzony pełny monitoring wystarczający dla tej ilości otworw. Rzeczywiście w opinii mojego autorstwa jest zalecenie monitoringu, ale ten monitoring ma być zrealizowany w momencie kiedy powiększymy większą ilość otworw. Bo to nie jest tak z monitoringiem wd poziemnych, że ja potrzebuję do monitoringu tysiąca otworw. Monitoringu wd podziemnych w Polsce używa się w średniej gęstości jeden otwr na sto kilometrw kwadratowych. (...) dodatkowo punktami monitoringowymi są Wasze ujęcia wody, gdzie cały czas prowadzone są badania jakości wody (...) przecież nikt wam nie podaje wody nie spełniającej wymagań, dodatkowo firma Rathdowney prowadzi własne badania w wybranych studniach. Monitoring według mnie jest wystarczający i został podjęty od początku (...)Myśmy zalecili, że sześć otworw ma zostać zostawione, nie zacementowana i ma być otworami w ktrych będzie możliwość prowadzenia badań pźniej na etapie po wykonaniu tych wierceń. Na tym rejonie (Rokitno Szlacheckie) planowane jest zostawienie jednego otworu, ale w pźniejszym etapie prowadzenia badań i żeby śledzić pźniej po wykonaniu tych badań czy coś w tym rejonie się nie stało. Ten monitoring, dziesięć czy jedenaście otworw dotyczy całego obszaru koncesji , także te otwory sukcesywnie będą zostawiane na tym obszarze (...).
Uzup.: Według opinii hydrogeologicznej wymg wprowadzenia szczegłowego systemu monitorowania wd podziemnych pojawi się w chwili wykonania 250 otworw przypadających na obszar koncesji Rokitno. Na chwile obecną z otworw przyznanych w koncesji Rokitno udało nam się wykonać zaledwie 68 co nie stanowi podstaw do wzmożonej działalności monitoringowej. Dodatkowo przeprowadziliśmy kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne obszaru badań jesienią 2011 roku. W ramach tych pracy identyfikowano studnie kopane, wiercone, cieki powierzchniowe oraz istniejące już na terenie źrdła zanieczyszczeń. Dokonano analiz wody w bardzo szerokim spektrum w wybranych punktach obszaru. Powyższe kartowanie hydrogeologiczne zostanie powtrzone w roku 2013".

Czy radni i burmistrz są na bieżąco informowane o postępach prac i planach spłki? Dlaczego takich informacji nie udzielacie mieszkańcom?

Barbara Chammas: "Zarwno władze lokalne, jak i mieszkańcy informowani byli od początku naszego projektu. Zanim rozpoczęliśmy wiercenia uruchomiliśmy biuro informacyjne w Zawierciu. W czerwcu 2011, przed rozpoczęciem wierceń zorganizowaliśmy w Rokitnie spotkanie z mieszkańcami. W tym samym okresie w gazetach lokalnych informowaliśmy o rozpoczęciu prac wiertniczych. Byliśmy rwnież obecni z naszym stoiskiem informacyjnym na dożynkach w Rokitnie Szlacheckim. Koncentrowaliśmy się na spotkaniach z właścicielami działek -- mamy za sobą ponad 1000 spotkań, w tym ponad 650 z właścicielami działek. Wadze samorządowe informowane są na bieżąco (...) ostatnie spotkanie jakie mieliśmy z władzami było w listopadzie ubiegłego roku, a teraz spotykamy się z Państwem. Tak to praktykujemy, najpierw spotkania z władzami samorządowymi, potem z mieszkańcami(...) (...).Będziemy starali się bardziej dotrzeć do Państwa(...)".

Pytanie do burmistrza - dlaczego my jako mieszkańcy nie byliśmy informowani o działaniach firmy Rathdowney?

Maciej Kaczyński: "Pierwsze spotkanie było organizowane z firmą, firma spotykała się z nami i sugerowaliśmy firmie, żeby zorganizować spotkanie z mieszkańcami. (...) Osobami kompetentnymi, aby odpowiedzieć na Państwa pytania jest firma, ktre te badania prowadzi. To nie Burmistrz, czy Rada planowali i prowadzili odwierty".

Ile kosztuje odwiert poszukiwawczy?

Barbara Chammas: "To uzależnione jest od geologii, od głębokości otworw i od umowy z podwykonawcą. W ciągu 20 miesięcy wierceń Rathdowney zainwestowała w same wiercenia ponad 18 mln złotych. Wywiercenie 100 metrw otworu kosztuje około 700 zł".

Po co inwestujecie takie sumy pieniędzy, skoro mwicie, że nie wiecie, czy projekt przyniesie zyski?

Lena Brommeland: "(...) Prowadzenie działalności badawczej jest zawsze działalnością ryzykowną, dlatego że trzeba wydać pieniądze po to, by potwierdzić czy złoże istnieje, czy jego zasoby są wystarczające do wybudowania w przyszłości kopalni. Na świecie takich projektw poszukiwawczych prowadzi się bardzo wiele, natomiast kopalni powstaje bardzo niewiele. Prowadzimy badania na tym terenie, ponieważ jest to obszar na ktrym historycznie udokumentowane jest występowanie rud. Jest to zatem obiecujący projekt. Musieliśmy jednak te złoża potwierdzić i to nam się udało we wrześniu 2012r. Taka wiedza była potrzebna nie tylko nam, ale rwnież, a może przede wszystkim dla naszych inwestorw, ktrzy powierzyli nam swoje pieniądze Zainwestowaliśmy w wiercenia badawcze, teraz będziemy inwestować w kolejne badania, ale nie robimy założenia, że rzeczywiście kopalnia tutaj powstanie, bo tego jeszcze nie wiemy. Prowadzimy tego typu prace badawcze na pięciu kontynentach i rzadko zdarza się sytuacja, że możemy doprowadzić do budowy kopalni. Jest to bardzo długo droga, w ciągu ktrej w pierwszej kolejności prowadzimy badania żeby zbadać złoże, następnie dokonujemy założeń koncepcyjnych przy uwzględnieniu aspektw środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (...)".

Czy znając już geologię złoża oraz biorąc pod uwagę wzrost akcji Rathdowney dalej twierdzicie że nie wiecie czy opłacalne jest wydobycie.

Lena Brommeland: "Jesteśmy na wczesnym etapie prac. Zakończyliśmy wstępne badania geologiczne. Dotychczas nie prowadziliśmy badań ekonomicznych dotyczących tego projektu. Nie dokonaliśmy oceny ekonomicznej złoża. Następny etap, ktry jest przedstawiliśmy Państwu na schemacie jest związany z przeprowadzaniem analizy środowiskowej, społecznej i ekonomicznej po to, żeby można było powiedzieć czy kopalnia będzie opłacalna i może być wykonalna na tym terenie czy te może gdzie indziej. W tym roku będziemy prowadzili nasze badania, dotyczące technologii, środowiska i spraw społecznych. I może się okazać, że z punktu widzenia geotechnicznego czy społecznego ten projekt będzie niewykonalny. Po to, żeby to stwierdzić musimy najpierw przeprowadzić badania. Planowanie i projektowanie, wreszcie doprowadzenie do powstania kopalni to jest bardzo, bardzo długo droga. Bywają takie projekty, gdzie to trwało dwadzieścia lat zanim kopalnia została wybudowana, a czasem okazywało się, że prace skończyły się niczym, dlatego że złoże było niewystarczające. Na 100 projektw poszukiwawczych, tylko jeden kończy się wydobyciem złoża (...)".

Jak zamierzacie przeprowadzać konsultacje społeczne? W jakiej formie , czy objęte zostaną też sąsiednie gminy?

Barbara Chammas: (...)Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania pozwoleń i koncesji, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Obie procedury obejmują konsultacje społeczne. Otrzymanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych ze złż musi zostać uzgodnione z burmistrzem/prezydentem gminy/miasta. Podstawą takiego porozumienia jest lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Jako firma jesteśmy natomiast zobowiązani do prowadzenia konsultacji z Państwem, ponieważ jeśli nie uzyskamy Państwa zgody, to nie zrealizujemy dalej inwestycji. Jesteśmy bardzo otwarci na sugestie w jaki sposb Państwo chcieliby, żebyśmy z wami rozmawiali, w jaki sposb informować Państwa, jak często się z Państwem spotykać na tych etapach, w jaki sposb dotrzeć do państwa z informacją. Jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony.

Czy jeśli kopalnia powstanie np. 1 kilometr od mojego domu to Państwo odkupicie ten dom po cenie wyższej niż poniosłem? Jak będzie wyglądała kwestia rekompensaty za poniesione przez mieszkańcw straty materialne?

Sean Magee: "W tej chwili nie mamy jeszcze planw budowy kopalni, dlatego nie możemy powiedzieć jak będzie ona wpływała na rżne nieruchomości. Przy projektowaniu tej kopalni naszym głwnym celem będzie uniknięcie wszelkich negatywnych wpływw na jakość życia mieszkańcw, rwnież na ich nieruchomości. Gdyby okazało się, że do budowy tej kopalni będziemy potrzebowali jakiś prywatnych gruntw, to oczywiście one będą musiały być zakupione po uczciwej cenie rynkowej". Trzeba powiedzieć, że kwestie wypłacania odszkodowań są szczegłowo regulowane w polskim systemie prawnym i w przypadku budowy kopalni będziemy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami zadośćuczynienia za ewentualne niedogodności".

Co w związku z zawartością srebra w złożach - nawiązuje do informacji prasowych?

David Furlong: "Nasze wstępne badania metalurgiczne faktycznie pokazują, że w tym złożu są rwnież jakieś niewielkie zawartości srebra tak jak w tego typu złożach. Podobnie jest zresztą w złożu kopalni Pomorzany, podobne ilości. Nie wiemy natomiast jaka jest wartość ekonomiczna tego srebra, nie wiemy czy byłoby uzasadnione, żeby takie pokłady srebra eksploatować. Wiemy, że srebro jest, ale nie wiemy czy opłaca się eksploatować w sposb ekonomiczny".

Co z naszym zdrowiem? Jaki wpływ będzie miała kopalnia na zdrowie okolicznych mieszkańcw?

Sean Magee: "Oczywiście, będzie to jedna z ważniejszych analiz, jakie będziemy musieli przeprowadzić, ktra pomoże nam odpowiedzieć na pytania jakie skutki miałaby kopalnia na zdrowie ludzkie. Nasza firma nie zaczynałaby żadnego projektu w tej społeczności ani w żadnej innej, gdyby tej projekt miałby negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Nie oczekiwalibyśmy, żeby władze lokalne zgodziłyby się na taki projekt gdyby miałby mieć takie negatywne skutki. Oczywiście kopalnia wpływa na środowisko, jednak nowoczesne metody eksploatacji pozwalają ten wpływ zminimalizować, a restrykcyjne przepisy środowiskowe zobowiązują do udowodnienia tej minimalizacji. Będziemy dążyć do tego, by zaproponować projekt o minimalnych skutkach, możliwy do zaakceptowania przez lokalną społeczność".

Jest podjęta uchwała w Zawierciu , ktra wyraża sprzeciw budowie kopalni. Także Burmistrz Gminy Łazy negatywnie zaopiniował wniosek o uzyskanie koncesji, a Państwo mimo wszystko wiercicie,dlaczego?

Barbara Chammas: "Swoje prace badawcze prowadzimy w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złż, udzielone przez Ministra Środowiska. Mamy wszystkie konieczne pozwolenia na prowadzenie tych prac.
Warto przypomnieć, że na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie koncesji MŚ wysyłało informację o wpłynięciu wniosku do wszystkich zainteresowanych stron, w tym także do wszystkich osb prywatnych, na ktrych nieruchomości przewidziane były działania (zarwno odwierty, jak i badania geofizyczne), dając możliwość wyrażenia uwag, czy sprzeciwu.
Także Rathdowney realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem umowy z właścicielem działki oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.
Realizacja prac geologicznych w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złż nie oznacza, że w przyszłości będzie realizowana kopalnia".

Ile zapłaciliście Państwo Ministerstwu Środowiska za koncesję?

David Furlong: "Minister środowiska udzielając koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złż, w dokumencie koncesyjnym zobowiązuje inwestora do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złoża kopaliny. Opłata zostaje każdorazowo ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i grnicze, jako iloczyn dwukrotności stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla poszukiwania złż kopalin i ilości kilometrw kwadratowych terenu, na ktrym będzie prowadzona działalność. (Dla koncesji udzielanych przed rokiem 2012 opłata była ustalana jako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla rud metali i ilości kilometrw kwadratowych terenu, na ktrym będzie prowadzona działalność).
Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do dokonania opłaty tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania grniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złż. Dla koncesji uzyskanych przed 2012 opłata była jednorazowa, dla koncesji uzyskiwanych od stycznia 2012 opłata dokonywana jest każdego roku obowiązywania umowy o ustanowieniu użytkowania grniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie rud.
Dla przykładu, w przypadku koncesji "Rokitno" (Koncesja nr 2010/26/p) kwota z tytułu poszukiwania i rozpoznania złż wynosiła 12 105 zł, a opłata tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania grniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złż 12 105 zł".

W raportach informujecie o bardzo bogatym zasobie złż, to jakim cudem teraz mwicie ,że nie wiecie czy będzie się opłacało budować kopalnie?

Lena Brommeland: "Tak, skończyliśmy wstępne badania geologiczne i określiliśmy wstępnie zasobność złż. I rezultaty są bardzo obiecujące. Jednak wiedza tylko geologiczna nie jest podstawą do określenia, czy projekt będzie opłacalny. Potrzebna jest wiedza o uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych oraz wstępne prace inżynieryjne, by mc przeprowadzić analizę opłacalności wydobywczej, po uwzględnieniu wszystkich szacunkowych kosztw. Taka wiedza jest potrzebna nie tylko dla nas, jako dla firmy prowadzącej projekt, ale rwnież, a może przede wszystkim dla naszych inwestorw, ktrzy powierzyli nam swoje pieniądze, jak rwnież dla potencjalnych finansujących przyszłą kopalnię - by mc pozyskać w przyszłości ewentualne środki finansowe musimy wykazać opłacalność inwestycji".

Pracownicy będą zatrudniani z Olkusza?

Sean Magee: "Nie potrafimy na tym etapie określić ile osb byłoby zatrudnionych, ani z jakiej lokalizacji, ponieważ nie potrafimy jeszcze określić lokalizacji kopalni. To co możemy powiedzieć, to to, że Rathdowney prowadzi politykę lokalnego zatrudnienia i lokalnych wydatkw. Oznacza to, że także na etapie budowy i funkcjonowania kopalni pierwszeństwo mieliby pracownicy miejscowi, jak rwnież lokalne firmy dostarczające materiały i usługi".

Czy będziecie kontynuować swoją działalność bez wsparcia społeczności lokalnej?

Sean Magee: "Chciałem podkreślić że szanujemy wolę mieszkańcw i władz lokalnych, doceniamy rolę, jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji, jakie projekty inwestycyjne mogą pojawić się w ich regionie oraz w jaki sposb powinny one zostać zaplanowane i wdrożone.
To jest nasze pierwsze spotkanie - a spotykamy się na bardzo wczesnym etapie prac, jeszcze przed rozpoczęciem prac koncepcyjnych. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię będziemy się z Państwem spotykać, by zrozumieć Wasze obawy i interesy, by zaplanować nasze działania w sposb możliwy do zaakceptowania. Chcemy nasze relacje z mieszkańcami budować w oparciu o szacunek i zaufanie - a to wymaga czasu. Naszym celem jest przedstawienie Państwu projektu, ktry spełni Państwa oczekiwania i będzie możliwy do zaakceptowania".

Będzie to kopalnia odkrywkowa?, a może podziemna?

David Furlong: "W przypadku podjęcia decyzji o budowie kopalni, z pewnością możemy odpowiedzieć, że byłaby to podziemna kopalnia z relatywnie nie wielką infrastrukturą powierzchniową, ograniczoną widzialnością dla mieszkańcw i zminimalizowanym wpływem na środowisko".

Jaki obszar będzie zajmowała kopalnia, w ktrym miejscu powstanie?

David Furlong: "Jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu i nie potrafimy jeszcze tego określić. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować rżne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni. Można natomiast z pewnością powiedzieć, że nowoczesne kopalnie podziemne można budować w sposb znacząco ograniczający ich widzialność oraz wpływ na otaczające środowisko, w tym także na społeczności lokalne. Z pewnością naszym celem w Projekcie Olza będzie zaproponowanie projektu zapewniającego ochronę środowiska naturalnego oraz istniejącego zagospodarowania terenu, a także jakości życia w regionie".

Czy eksploatacja podziemna będzie wymagała używania ładunkw wybuchowych?

David Furlong: "Na tym etapie nie wiemy jaka mogłaby być stosowana technologia wydobycia - jedyne co można powiedzieć, że byłoby to wydobycie podziemne. To będzie jeden z przedmiotw naszych analiz. W przypadku decyzji o rozwoju projektu będziemy musieli wykazać że będziemy w stanie zarządzać przedsięwzięciem zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi wymaganiami środowiskowymi oraz oczekiwaniami lokalnych władz i społeczności. Warto podkreślić, że nowoczesna kopalnia niczym nie przypomina tych budowanych w Polsce w latach 50-tych, 60-tych. Technologia nowoczesna pozwala na minimalizację wpływu na środowisko, w tym na jakość życia mieszkańcw. Także przepisy środowiskowe wymuszają to na inwestorach".

Gdzie będzie się mieścił zakład przerbczy?

David Furlong: "Przede wszystkim jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować rżne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni i towarzyszącej jej infrastruktury procesowej, w tym także scenariusze dotyczące lokalizacji i funkcjonowania zakładu wzbogacania rudy".

Dlaczego nie korzystacie z wynikw badań geologicznych , ktre miały miejsce w latach 1970-1980?

Lena Brommeland: "Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wynikw tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Jako firma notowana na giełdzie w Toronto, pozyskująca środki finansowe na projekt od inwestorw, byliśmy zobowiązani do potwierdzenia zasobności złż zgodnie z określonymi procedurami i standardami. Trzeba rwnież pamiętać, że budowa potencjalnej kopalni, to inwestycja rzędu kilkuset milionw PLN. O częściowe finansowanie takiej inwestycji musielibyśmy się ubiegać u inwestorw, czy międzynarodowych bankw. A te, zanim zainwestują pieniądze muszą mieć pewność, że inwestycja będzie opłacalna. Stąd w pierwszym etapie konieczność potwierdzenia zasobności złż - bez rdzenia nie byłoby to możliwe.
Co więcej od czasu, gdy prowadzone były odwierty historyczne zmieniły się techniki analityczne kalkulacji zawartości cynku i ołowiu. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobw, a także metodologii dokumentowania zasobw w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie pokazuje na znacznie mniejszą dokładność szacowania złż w porwnaniu do metod wspłczesnych, stosowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertw oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobw, a zatem na szczegłowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze".

Chcecie nam powiedzieć, że wydajecie pieniądze od tak, po prostu, nie chcąc budować kopalni? Działalność filantropijna?

Lena Brommeland: "Działalność poszukiwawcza obarczona jest dużym ryzykiem. Przejście od projektu poszukiwawczego do wydobywczego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Wszystkie te czynniki są rwnie ważne i wszystkie mogą wpłynąć na niepowodzenie projektu. Firmy, ktre prowadzą geologiczne badania poszukiwawcze i rozpoznawcze, podobnie jak nasza firma, na to ryzyko się decydują. Statystycznie rzecz ujmując na 100 projektw poszukiwawczych tylko jeden kończy się działalnością wydobywczą".

W jakiej formie zamierzacie Państwo przeprowadzić konsultacje społeczne? (Pytanie do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz RTH)?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposb możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposb można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, na każdym etapie będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.
Jeżeli chodzi o sam proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczeglnym etapie projektu".

Ile Państwo płacicie właścicielowi gruntu, na ktrym prowadzicie odwiert np. w Kanadzie, czy w Irlandii?

Lena Brommeland: "W Kanadzie w większości przypadkw wiercimy na gruntach publicznych i tam nie płacimy. Na terenach prywatnych zawsze podpisujemy umowę, kwoty są bardzo zrżnicowane".
David Furlong: "Kwota ktrą proponujemy właścicielom gruntu w Polsce za udostępnienie terenu do prac geologicznych jest oparta na kwotach, ktre Rathdowney wypłacała właścicielom działek w Irlandii".

Od czasu, jak zaczęliście Państwo wiercić, z mojej studni ubyło 20 cm wody? Jak to możliwe?

dr Mariusz Czop: "Nie ma możliwości, by prowadzone przez nas wiercenia powodowały obniżenie poziomu wody w studni. Przede wszystkim stosujemy pewną metodę uszczelniania poziomw wodonośnych - opracowaną przez ekspertw z dziedziny hydrogeologii weryfikowaną i zatwierdzoną na etapie uzyskiwania pozwoleń na wiercenia. Ponadto zgodnie z opinią ekspertw uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym układ ciśnień występujących w piętrach wodonośnych powoduje, że nie występują podczas wierceń przepływy wd pomiędzy tymi poziomami. Zauważalne przez Pana zmiany są najprawdopodobniej naturalnymi sezonowymi wahaniami poziomw zwierciadła wd podziemnych i nie mają żadnego związku z działalnością poszukiwawczą".

Czy prowadzicie rozmowy z "ZGH Bolesław"?

Lena Brommeland: "Rathdowney rozważa rżne scenariusze kontynuacji projektu. Możemy samodzielnie kontynuować projekt prowadząc badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Możemy także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku międzynarodowym lub krajowym producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposb, w partnerstwie z władzami polskimi".

Co by się musiało wydarzyć aby odstąpili Państwo od kontynuacji projektu?

Sean Magee: "Jest wiele czynnikw, ktre mogą spowodować rezygnację z kontynuacji projektu. Można tu wymienić przede wszystkim czynniki ekonomiczne - jeśli analizy ekonomiczne wykażą, że projekt nie będzie opłacalny, czynniki środowiskowe - jeśli pojawi się ryzyko, że nie da się zaprojektować bezpiecznej środowiskowo kopalni, jak rwnież czynniki społeczne".


RATHDOWNEY / HDI

Kim jesteśmy?

Rathdowney Resources Ltd. jest kanadyjską firmą z branży poszukiwania i wydobycia surowcw mineralnych, ktrej działania koncentrują się na poszukiwaniu i ocenie złż cynku i ołowiu. Firma ta jest notowana na Kanadyjskiej Giełdzie TSX.
Rathdowney Polska Sp. z o.o. (RTH) jest podmiotem zależnym Rathdowney Resources Ltd. Firma Rathdowney należy do jednych z pierwszych międzynarodowych firm poszukujących i wydobywających surowce mineralne, inwestujących w Polsce. Prowadząc projekt badawczy od 2008 r., wykorzystuje najlepsze techniki i metodologie oceny zasobw mineralnych, a także znacząco redukuje ryzyko techniczne związane z definiowaniem zasobw zgodnie ze wspłczesnymi wymaganiami.
Rathdowney jest podmiotem stowarzyszonym Hunter Dickinson Inc. (HDI), zdywersyfikowanej, globalnej grupy eksploracyjnej i wydobywczej, cieszącej się sukcesami w dziedzinie surowcw mineralnych od ponad 25 lat.

Jakie jest doświadczenie Rathdowney (HDI) w zakresie poszukiwań i eksploatacji zasobw mineralnych?

Rathdowney angażuje w swj projekt zespł międzynarodowych, najlepszej klasy specjalistw w dziedzinie geologii, hydrogeologii i środowiska, ktrzy zdobywają doświadczenie w rżnych projektach poszukiwawczych i eksploatacyjnych na całym świecie.
Ponadto, firma jest pomiotem stowarzyszonym Hunter Dickinson Inc. (HDI), globalnej grupy z branży poszukiwawczej i wydobywczej, cieszącej się sukcesami w dziedzinie surowcw mineralnych od ponad 25 lat. HDI świadczy usługi w zakresie zarządzania oraz usługi techniczne na rzecz rozwijających się firm działających w dziedzinie poszukiwania i zagospodarowywania zasobw mineralnych. HDI posiada możliwości techniczne i doświadczenie w zarządzaniu projektami od procesu poszukiwań, poprzez proces uzyskiwania zezwoleń, budowę zakładu grniczego, aż do doprowadzenia do stabilnej i zyskownej działalności grniczą. Grupa HDI obejmuje 19 firm działających w Kanadzie, USA, Irlandii, Meksyku i RPA, ktre koncentrują się na poszukiwaniu i wydobyciu cynku, ołowiu, złota, srebra, miedzi i diamentw. Jeden z największych projektw eksploatacji miedzi na świecie jest prowadzony przez Northern Dynasty Minerals Ltd, ktra to firma jest rwnież podmiotem stowarzyszonym z HDI.


PROJEKT

Jaki jest cel projektu prowadzonego przez Rathdowney Polska? Czy jest możliwe, aby w wyniku projektu zbudowano kopalnię?

Celem projektu prowadzonego przez Rathdowney jest poszukiwanie i rozpoznawanie złż cynku i ołowiu na obszarze badań historycznych oraz potwierdzenie wartości ekonomicznej tych złż. Projekt, jeżeli zostanie uwieńczony sukcesem, może prowadzić do budowy nowoczesnej, niezagrażającej środowisku i społecznie odpowiedzialnej kopalni oraz do znaczącego rozwoju zrwnoważonego zatrudnienia w regionie. Jednak, na razie jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji.
Istnieje wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, wiele danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać opracowane i przeanalizowane przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Uważamy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre zamierzamy wykonać w 2013 r. pozwolą nam na przygotowanie się do omwienia tych planw ze społecznościami lokalnymi oraz władzami lokalnymi.

Dlaczego Rathdowney prowadzi prace w zakresie poszukiwań i rozpoznania mimo, że szeroko zakrojone prace wiertnicze zostały przeprowadzone na tym obszarze w latach 60. i 70. XX wieku?

Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wynikw tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobw, a także metodologii dokumentowania zasobw w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie doprowadziła do zmniejszenia możliwości poszukiwań złż w porwnaniu do metod wspłczesnych, zaproponowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertw oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobw, a zatem na szczegłowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze.
Warto dodać, że w latach 70. podobne prace badawcze były wykonywane na koszt podatnika, bez uwzględnienia oczekiwań społeczności lokalnej, natomiast obecnie odbywa się to na koszt inwestora, bez jakichkolwiek kosztw ponoszonych przez podatnika.

Jakie są do tej pory wyniki projektu?

Firma Rathdowney zakończyła w zeszłym roku uwieńczony dużym sukcesem sezon prac terenowych - wywierciliśmy 225 otworw (ponad 28000 m), a jesienią 2012 r. ogłosiliśmy pierwsze w Polsce zasoby złż mineralnych zdefiniowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w oparciu o najlepsze techniki i metodologie szacowania zasobw mineralnych.
Wyniki są bardzo obiecujące: 21,2 mln ton o łącznej zawartości cynku i ołowiu 7,4%.

Czy odkryliście jakiekolwiek inne minerały oprcz cynku i ołowiu na tym terenie?

Tak, w trakcie naszych prac rozpoznaliśmy, że srebro jest częścią mineralogii.

Czy zdobyta wiedza sprzyja podjęciu decyzji o ubieganiu się do Ministerstwa Środowiska o licencję grniczą? Ile czasu zajmie Rathdowney podjęcie decyzji na temat potencjalnej budowy kopalni?

Czujemy się zachęceni wynikami prac wiertniczych, ktre zakończyliśmy w zeszłym roku; zamierzamy kontynuować inwestycje w Polsce w 2013 r. w celu zaawansowania Projektu Olza w sposb, ktry przyniesie korzyści społecznościom lokalnym i będzie dalej prowadzony przy poszanowaniu priorytetw i obaw mieszkańcw.
Istnieje jednak wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym miejscu z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Musimy jeszcze wiele zrozumieć na temat istniejącego stanu środowiskowego i geologicznego. Będziemy kontynuować inwestycje w działalność poszukiwawczą i wiercenia inżynieryjne w celu opracowania koncepcji grniczych i procesowych. Planujemy rwnież poczynienie znaczących inwestycji badania środowiskowe i prace inżynierskie, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb Projekt Olza można odpowiedzialnie rozwijać w przyszłości.
Jednak nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Uważamy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre planujemy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, jak można najlepiej zbudować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie. Następnie, w tym roku lub na początku 2014 r., będziemy mogli prawdopodobnie przedstawić rezultaty naszych badań inżynieryjnych i środowiskowych.
Oczywiście w pełni doceniamy i szanujemy fakt, że społeczność i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustaleniu, jakie projekty mogą być realizowane w ich regionie oraz w jaki sposb te projekty powinny być planowane i wdrażane.

Jakie są następne planowane kroki projektu?

W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac.
W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposb można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych w celu uszczegłowienia koncepcji grniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych.

Jakie badania środowiskowe i inżynieryjne Rathdowney zamierza podjąć w 2013 r.?

Badania środowisko będą się koncentrować na lepszym zrozumieniu lokalnej flory i fauny, jakości i ilości wd powierzchniowych i gruntowych, a także warunkw klimatycznych, meteorologicznych, glebowych oraz związanych z jakością powietrza. To wstępne badanie będzie także obejmowało przegląd istniejących źrdeł danych, a następnie wykonane zostanie bardziej intensywne badanie w terenie, w miarę zaawansowania projektu.
Takie znaczące inwestycje w badania środowiskowe są konieczne w celu pełnego zrozumienia środowiska naturalnego i społecznego, w jakim pracujemy w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię. Dane te będą rwnież wymagane w przypadku opracowywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz ubiegania się o zezwolenia na działalność wydobywczą.

Jakie są najlepsze scenariusze dla Rathdowney w zakresie rozwoju projektu?

Istnieje wiele ścieżek, jakie Rathdowney może wybrać dla projektu. Rathdowney może kontynuować ścieżkę potwierdzania historycznych zasobw mineralnych, wykonując badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Rathdowney może także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposb, w partnerstwie z władzami polskimi.

W jaki sposb planujecie Państwo zaangażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny projektu?

Zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu OLZA. Rathdowney pracuje w partnerstwie z lokalnymi społecznościami i pragnie zrozumieć interesy i obawy mieszkańcw tak, aby nasze działania były akceptowalne. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu.
W pełni doceniamy i szanujemy fakt, że lokalne społeczności i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustalaniu tego, jakie projekty prowadzone są w ich regionie oraz w jaki sposb te projekty powinny być planowane i wdrażane. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi koncepcjami, rezultatami badań i wnioskami z władzami samorządowymi oraz z mieszkańcami.
Jesteśmy rwnież otwarci na Państwa sugestie dotyczące najlepszego sposobu przekazywania informacji oraz odpowiedzi na Państwa pytania i omawiania państwa obaw i wątpliwości dotyczących projektu.


POZWOLENIA I KONCESJE NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ

W oparciu o jakie koncesje i zezwolenia prowadzony jest projekt?

Począwszy od 2011 r. firma Rathdowney prowadzi projekt w oparciu o dwie koncesje przyznane przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu, w powiecie zawierciańskim. W 2012 r. firma Rathdowney otrzymała trzecią koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu w złożu Chechło (w rejonie Olkusza).

Oprcz tego, wszystkie szczegły techniczne dotyczące wierceń, obejmujące aspekty ochrony środowiska, są określane w planie ruchu, ktry jest zatwierdzany przez Wojewdzki Urząd Grniczy po otrzymaniu pozytywnych opinii władz Gminy. Ponadto zarządzanie odpadami powstającymi podczas prac geologicznych wymaga opracowania szczegłowych programw gospodarowania odpadami wydobywczymi, ktre są zatwierdzane przez Urząd Marszałkowski po wcześniejszej konsultacji z władzami Powiatu i Gmin.
Dodatkowo Rathdowney Polska realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem z właścicielem działki umowy na udostępnienie gruntu do prac geologicznych oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.

Czy realizacja projektu jest monitorowana przez jakiekolwiek władze? Skąd wiemy, czy firma postępuje zgodnie z prawem?

Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z poszanowaniem prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych z uwzględnieniem ochrony środowiska.,br> Wszystkie praktyki, w tym obejmujące działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez właściwe władze na szczeblu krajowym (Minister Środowiska) regionalnym (Dyrektor Okręgowego Urzędu Grniczego) oraz lokalnym (właściwy burmistrz, prezydent miasta), a także podlegają nadzorowi tych organw. Bezpośredni nadzr nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Grniczy.

Czy Rathdowney zamierz ubiegać się o zezwolenie na eksploatację?

Jest teraz zbyt wcześnie na taką decyzję. Wyniki badań ktre zakończyliśmy w ubiegłym roku są bardzo zachęcające. Jednak istnieje wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu planowania nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, prawnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia.
W 2013 planujemy znaczące inwestycje mające na celu analizy środowiskowe oraz prace koncepcyjne, ktre dadzą podstawy do odpowiedzialnego rozwijania Projektu Olza w przyszłości. Ewentualne wiercenia, ktre mogą się okazać konieczne, będą dotyczyły waśnie środowiskowych i koncepcyjnych. Wierzymy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre zamierzamy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, w jaki sposb w tym regionie mogłaby powstać niezagrażająca środowisku i społecznie odpowiedzialna kopalnia.

Na jakim etapie procesu uzyskiwania koncesji na wydobycie społeczność lokalna będzie mogła wyrazić swoją opinię?

Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposb możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposb można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.

Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczeglnym etapie projektu. Warto podkreślić, że otrzymanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych ze złż uwarunkowane jest zgodą burmistrza/prezydenta gminy/miasta. Wyrazem takiej zgody lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, w ktrym ujęta jest lokalizacja zakładu grniczego.


PRACE WIERTNICZE

Koncesje na poszukiwania przyznane Rathdowney przez Ministra Środowiska obejmują ponad 1000 planowanych otworw wiertniczych. Dlaczego RTH ubiega się o zwiększenie zakresu prac o dalsze kilkaset otworw, skoro zatwierdzone otwory nie zostały wykonane? Dlaczego planujecie taką dużą liczbę otworw? Czy planujecie wiercenie wszystkich otworw przyznanych w koncesji?

Poszukiwawcze i rozpoznawcze prace wiertnicze wymagają koncesji przyznanej przez Ministra Środowiska. Prawo Geologiczne i Grnicze wymaga, aby projekt robt geologicznych przedstawiony w załączniku do wniosku o koncesję zawierał informacje dotyczącej dokładnej lokalizacji planowanych otworw (wspłrzędne GPS). Oznacza to, że przed rozpoczęciem poszukiwań, ktre stanowią proces ustalania granic złoża, wymagane jest przedstawienie dokładnej lokalizacji prac wiertniczych. Jest to duże wyzwanie, ponieważ kierunek prac wiertniczych jest ustalany na podstawie wynikw wstępnych uzyskanych po wykonaniu sekwencji otworw.
Należy wspomnieć, że jakiekolwiek zmiany w koncesji, na przykład, dodanie nowych planowanych otworw, wymaga przeprowadzenia czasochłonnej procedury zmiany koncesji (ok. 7-8 miesięcy).
Dlatego dla uzyskania elastyczności prowadzenia prac w ramach dynamicznego procesu poszukiwawczego i rozpoznawczego wnioskujemy o znaczną ilość otworw. W praktyce tylko część planowanych otworw jest wiercona. W ciągu 20 miesięcy, Rathdowney wykonała 225 otworw wiertniczych, w tym 68 na obszarze koncesji "Rokitno" (gmina Łazy i Ogrodzieniec), 155 na obszarze koncesji "Zawiercie" (gmina Zawiercie, Poręba, Łaz i Ogrodzieniec) oraz 2 na obszarze koncesji "Chechło" (gmina Klucze), z ponad 1000 otworw ujętych w koncesjach przyznanych przez Ministra Środowiska.

Ile wierceń Rathdowney przewiduje wykonać w 2013 r. i gdzie?

Z początkiem 2013 roku zakończyliśmy wstępny etap wierceń. Obecnie dokonywana jest analiza danych pozyskanych w trakcie dotychczasowych badań geologicznych. Odchodzimy od wierceń poszukiwawczych i idziemy w stronę analiz koniecznych do ustalenia, w jaki sposb można najlepiej zaplanować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie.
W 2013 roku będziemy koncentrować się na badaniach środowiskowych i pracach koncepcyjnych. Ewentualne wiercenia konieczne do przeprowadzenia w 2013 roku będą wiązały się właśnie z tymi pracami . Jeszcze nie wiemy, czy i gdzie dokładnie wykonywane będą wiercenia, ani nie jest znana liczba otworw. Możemy jedynie powiedzieć, że ewentualne wiercenia będą mniej intensywne niż te wykonane do dnia dzisiejszego.
Aby wesprzeć nasz program wierceń na 2013 rok, w lutym złożyliśmy wniosek do Ministra Środowiska o rozszerzenie zakresu koncesji nr 34/2010/p (koncesja Zawiercie)o dodatkowe otwory.

Jakie zakłcenia (hałas, transport za pomocą ciężkich pojazdw, itp.) są związane z wierceniami?

Przede wszystkim Rathdowney prowadzi swoje prace zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo Rathdowney bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania związane z odpowiedzialnymi badaniami geologicznymi, zarwno z perspektywy społecznej jak i środowiskowej. Poświęcamy dużo uwagi na wykonywanie wszystkich prac w sposb przyjazny dla społeczności lokalnych i środowiska, z poszanowaniem praw mieszkańcw do spokojnego i bezpiecznego życia, a także szanując ich prawa własności do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze, na ktrym prowadzone są badania. Posiadamy politykę minimalizowania wszelkich możliwych zakłceń. Ewentualne uciążliwości są minimalne, czasowe i bardzo lokalne.
Wszystkie prace są regularnie monitorowane w odniesieniu do ewentualnych uciążliwości dotyczących społeczności lokalnych i środowiska. Harmonogram prac jest dostosowywany do oczekiwań mieszkańcw.
Warto zaznaczyć, że Rathdowney prowadzi prace wyłącznie na działkach należących do osb, ktre wyraziły na to pisemną zgodę. Rwnież drogi dojazdowe, jeżeli nie są publiczne, są uzgadniane z właścicielami nieruchomości. Uwzględniając potencjalne niedogodności związane z wykonywanymi pracami badawczymi, Rathdowney uiszcza opłaty na rzecz wszystkich właścicieli poszczeglnych posesji za udzielenie tymczasowego najmu.
Oprcz wymienionych płatności, Rathdowney jest zobowiązana do pokrycia kosztw przywrcenia działki do poprzedniego stanu oraz do naprawy możliwych zniszczeń spowodowanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych.
Do tej pory standardy rekultywacji miejsca wierceń oraz prowadzenia prac ziemnych stosowane przez Rathdowney były zawsze dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na ktrych prowadziliśmy nasze prace.

Jaki jest wpływ prac wiertniczych na wody podziemne? Czy mogą one spowodować zanieczyszczenie? Czy mogą one spowodować obniżenie poziomu wd podziemnych?

Prace wiertnicze prowadzone przez Rathdowney Polska zostały tak zaprojektowane, aby nie powodować wpływu na środowisko.
Rathdowney Polska wykonuje prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z zastosowaniem prawa polskiego (i unijnego) oraz zgodnie z międzynarodowymi "Zasadami odpowiedzialnego zarządzania surowcami mineralnymi", zobowiązując się do prowadzenia swojej działalności w bezpieczny sposb dla środowiska i odpowiedzialny społecznie.
Projekt jest wspierany przez międzynarodowych specjalistw w wielu dziedzinach, obejmujących hydrogeologię i ochronę środowiska. Zespł ekspertw opracował techniczne sposoby izolowania warstw wodonośnych w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem oraz przemieszczaniem się wd. Aspekty techniczne, w tym ochrony środowiska zostały opisane w Projekcie prac geologicznych, ktry został dołączony do wniosku o koncesję przyznaną przez Ministra Środowiska. Szczegły techniczne, tj. szczegłowa metoda izolowania poziomw wodonośnych, podobnie jak informacje dotyczące innych aspektw środowiskowych, są ujęte w planach ruchu zakładu, zatwierdzanych przez Wojewdzki Urząd Grniczy po opinii właściwych wjtw lub burmistrzw. Wszystkie praktyki odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney Polska zostały zatwierdzone przez władze na szczeblu lokalnym i krajowym, oraz podlegają ciągłemu nadzorowi.
Warto podkreślić, że na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. "o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, z pźniejszymi zmianami) oraz postanowień Zarządzenia Rady Ministrw z 9 listopada 2004 "w sprawie określenia rodzajw przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegłowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko" (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z pźniejszymi zmianami), prace wykonywane przez Rathdowney Polska nie stanowią projektu, ktry może znacząco wpłynąć na środowisko lub dla ktrego może być wymagane zobowiązanie do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jakie są podstawy prawne wejścia na każdą działkę? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zdobyć dostęp do danej działki?

Rathdowney prowadzi prace wiertnicze wyłącznie na działkach należących do osb, ktre osobiście wyrażają zgodę na prowadzenie takich prac.
Przede wszystkim, na etapie rozważania wniosku o przyznanie koncesji Ministerstwo Środowiska informuje wszystkie zainteresowane strony, obejmujące rwnież wszystkie osoby prywatne, na nieruchomości ktrych spodziewane jest prowadzenie działań (zarwno prac wiertniczych jak i badań geofizycznych), dając w ten sposb możliwość wyrażenia komentarzy lub sprzeciwu.
Ponadto Rathdowney Polska prowadzi swoją działalność tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli. Zanim zespoły robotnikw wejdą na daną posesję, podpisywana jest umowa z właścicielem działki oraz spisywany jest protokł wejścia na daną nieruchomość. Podlega on przeglądowi przez Wojewdzki Urząd Grniczy na etapie wydawania zgody oraz przez odpowiedniego wjta lub burmistrza na etapie formułowania opinii dotyczących planw ruchu, w ktrych konieczne jest podanie listy właścicieli, ktrzy wyrazili zgodę na wykonanie poszczeglnych prac na ich nieruchomości.
Zasady uzgadniania prac poszukiwawczych w ramach badań geologicznych prowadzonych przez Rathdowney Polska, obejmujące sposb rekultywacji terenu są dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na ktrych prowadzimy naszą działalność. Zakończenie prac na poszczeglnych działkach kończy się podpisaniem protokołu opuszczenia nieruchomości przy udziale właściciela działki. W ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy prowadzenia prac, Rathdowney Polska nie spotkała się z żadnymi roszczenia co do sposobu prowadzenia prac ani rekultywacji terenu.


POTENCJALNA KOPALNIA

Jakie są głwne etapy, ktre zostaną podjęte przez Rathdowney przed podjęciem decyzji o zamiarze przygotowań do budowy nowoczesnej, bezpiecznej dla środowiska kopalni podziemnej?

Rathdowney rozpoczęła etap prowadzenia badań środowiskowych i prac koncepcyjnych, ktre w najbliższych dwu latach obejmą:

• charakterystykę istniejących warunkw środowiskowych;
• zaplanowanie sieci monitoringowej mającej na celu długoterminową ocenę działań prowadzonych w ramach projektu;
• dostarczenia krytycznych informacji środowiskowych związanych z realizacją projektu i pracami projektowymi;
• zebranie informacji niezbędnej do szczegłowej oceny skutkw projektu i zaplanowania środkw zmierzających do minimalizacji wpływu na środowisko;
• zebranie dokumentacji niezbędnych do przygotowywania wnioskw o pozwolenia i koncesje wydawane przez odpowiednie władze.

Jak długo będzie trwał proces planowania i uzyskania pozwoleń na budowę kopalni? Jaka jest najwcześniejsza możliwa data, kiedy proces budowy kopalni może się zacząć?

Trudno jest dokładnie określić czas potrzebny na przeprowadzenie procesu planowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę kopalni, ponieważ proces ten zależy od wielu czynnikw ekonomicznych, technicznych oraz społecznych.
Możemy założyć, że proces oceny możliwości realizacji projektu (uwzględniający analizy społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, w tym analizę opłacalności inwestycji) i planowania może potrwać przynajmniej dwa lata.
Kolejny etap uzyskiwania pozwoleń (zmiana studium uwarukowani, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji środowiskowej, wreszcie koncesji na wydobycie), jeżeli nie wystąpią żadne poważne przeszkody, może potrwać minimum dwa lata. Zaraz po sfinalizowaniu procesu uzyskania zezwolenia, budowa kopalni może trwać kolejne 2 lata.
Jak powiedziano już wcześniej, należy zebrać wiele informacji, dokonać wielu analiz oraz spełnić wiele wymagań regulacyjnych.
Przypuszczalnie najwcześniej w 2014r. możliwe będzie przedstawienie lokalnym władzom rezultatw naszych badań środowiskowych i efektw wstępnych prac koncepcyjnych opisujących jak może wyglądać w tym regionie nowoczesna, niezagrażająca środowisku i społecznie odpowiedzialna kopalnia.

Jaki będzie obszar planowanej kopalni?

Rathdowney jest nadal we wstępnej fazie oceny projektu. Program prac w 2013 r. koncentruje się na zaawansowaniu analiz środowiskowych i społecznych oraz prac koncepcyjnych, w celu wstępnego ustalenia, w jak sposb najlepiej zaprojektować nowoczesną kopalnię w ramach Projektu Olza. Teraz jest za wcześnie, aby wiedzieć, gdzie zlokalizować poszczeglne elementy kopalni. Po zebraniu danych geologicznych, inżynieryjnych i środowiskowych oraz społecznych, ocenie zostaną poddane rżne potencjalne scenariusze budowy. Każdy przedstawiony przez nas plan zostanie oceniony w pełnej konsultacji z władzami i społecznościami lokalnymi.

Czy oprcz kopalni przewidujecie w swoich planach budowę zakładw przetwrczych / zakładw wzbogacania rud lub huty?

Przede wszystkim Rathdowney nie prowadzi działalności hutniczej - nie przewidujemy budowy, lub prowadzenia huty.
Jesteśmy we wstępnej fazie oceny projektu. Przed nami wstępne prace koncepcyjne. Opracowywane będą i analizowane rżne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni, w tym także scenariusze dotyczące sposobu wzbogacania rudy.

W jaki sposb ruda będzie transportowana?

Rathdowney nadal znajduje się na wstępnym etapie oceny projektu. A zatem jest zbyt wcześnie, aby omawiać takie szczegły projektu jak plany transportu.
Wiemy jednak, ewentualna eksploatacja mogłaby się odbywać jedynie metodą podziemną. Dlatego transport rud z kopalni do zakładu wzbogacania prawdopodobnie odbywałby się za pomocą pojazdw podziemnych, szynowych wagonw niskoprofilowych lub za pomocą przenośnika.
W miarę postępu prac wykonane zostaną analizy w celu przekonania się, ktre metody są najbardziej skuteczne pod kątem zrwnoważenia wpływw środowiskowych oraz wymagań technicznych i finansowych. Wszystkie ewentualne plany będą konsultowane z władzami lokalnymi i z mieszkańcami.

Jak będzie wyglądać nowoczesna kopalnia w ramach Projektu Olza?

Rathdowney jest nadal we wstępnej fazie oceny projektu. Program prac w 2013 r. koncentruje się na zaawansowaniu analiz środowiskowych i społecznych oraz prac koncepcyjnych, w celu wstępnego ustalenia, w jak sposb najlepiej zaprojektować nowoczesną kopalnię w ramach Projektu Olza. Jest zatem za wcześnie, aby omawiać takie szczegły projektu.
Można natomiast z pewnością powiedzieć, że nowoczesne kopalnie podziemne można budować w sposb znacząco ograniczający ich widzialność oraz wpływ na otaczające środowisko, w tym także na społeczności lokalne. Z pewnością naszym celem w Projekcie Olza będzie zaproponowanie projektu zapewniającego ochronę środowiska naturalnego oraz istniejącego zagospodarowania terenu, a także jakości życia w regionie.

Czy samorządy lokalne i społeczność lokalna będzie mogła wyrażać swoje opinie dotyczące budowy kopalni i na jakim etapie?

W pełni doceniamy i szanujemy istotną rolę, jaką lokalna społeczność i władze samorządowe odgrywają w ustaleniu, jakie projekty inwestycyjne mogą pojawić się w regionie oraz w jaki sposb powinny one zostać zaplanowane i wdrożone. Firma Rathdowney zobowiązuje się do budowania otwartych relacji ze społecznościami lokalnymi, w oparciu o szacunek i zaufanie.

Rathdowney stara się zrozumieć interesy i obawy mieszkańcw w celu zaplanowania działań w sposb możliwy do przyjęcia przez interesariuszy, zachowując jednocześnie obecną jakość życia mieszkańcw tego regionu. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposb można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami tej społeczności.

Należy przypomnieć, że społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Otrzymanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych ze złż uwarunkowane jest zgodą burmistrza/prezydenta gminy/miasta. Wyrazem takiej zgody jest lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, w ktrym ujęta jest lokalizacja zakładu grniczego. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczeglnym etapie projektu.

Jakie zapewnienia otrzyma społeczność lokalna, jeżeli chodzi o potencjalną budowę kopalni w ramach Projektu Olza w odniesieniu do ochrony zasobw wd gruntowych oraz zdrowia społeczności lokalnych?

Rathdowney nie będzie się angażować w budowę jakiejkolwiek kopalni, ktra będzie wywierać negatywny wpływ na zdrowie społeczności lokalnej lub na zaopatrzenie w wodę. W ramach wstępnych prac planistycznych staramy się w chwili obecnej ustalić, w jaki sposb można wybudować w tym regionie nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, włączając w to rwnież perspektywę zdrowia społeczności i ochronę wd.

Należy wspomnieć, że zgodnie z polskimi przepisami, wszelkie inwestycje mogące mieć znaczący wpływ na środowisko wymagają otrzymania decyzji środowiskowej. Taka procedura obejmuje konsultacje publiczne. Oznacza to, że rozwiązania środowiskowe są poddawane przeglądom i kontrolowane nie tylko przez regulatorw, ale rwnież przez społeczność lokalną i władze lokalne.

W jaki sposb Rathdowney zapewni otrzymanie bezpośrednich korzyści przez społeczności lokalne z budowy kopalni w ramach Projektu Olza?

Przemysł wydobywczy wywołuje szereg pozytywnych korzyści gospodarczych dla mieszkańcw, ktre oznaczają:

• Miejsca pracy - przyjmuje się, że na jednego pracownika zatrudnionego w kopalni powstają dodatkowo przynajmniej trzy pośrednie miejsca pracy. Firma Rathdowney zamierza stosować politykę zatrudniania i zakupw na szczeblu lokalnym, w ramach ktrej mieszkańcy i firmy lokalne znajdujące się w obszarze projektu mają pierwszeństwo w zatrudnieniu i możliwościach zawarcia kontraktu, w oparciu o kwalifikacje i zasługi.
• Podatki i opłaty za prawa eksploatacji grnicze, podatki od nieruchomości, podatki od dochodw firmy i dochodw pracowniczych
• Potencjalne usprawnienia infrastrukturalne
• Możliwości biznesowe
• Szkolenia, podniesienie kwalifikacji zawodowych
• Rozwj społeczności - firma Rathdowney realizuje politykę wsparcia inicjatyw lokalnych w obszarze objętym projektem OLZA. Udzielamy wsparcia programom, ktre koncentrują się na zapewnieniu korzyści społecznych i ekonomicznych w celu poprawy życia społeczności, szczeglnie w obszarach edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju społeczności, a także sztuki, kultury i sportu. Realizowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu będziemy kontynuować j w miarę rozwoju projektu.