ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Cały zespół Rathdowney zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym członkiem i partnerem społeczności zamieszkującej tereny objęte koncesjami, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju gospodarczego w rejonie Zawiercia.

W tym celu konieczne jest zrozumienie priorytetów i obaw społeczności lokalnych, a także ich aspiracji społeczno-ekonomicznych. Pragniemy wysłuchać obaw i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Projektu Olza.


Rathdowney gospodarzem Dni Otwartych w Łazach.


Bezpośrednie wizyty u właścicieli gruntów.


Wizyty studyjne dla przedstawicieli władz lokalnych.

Firma Rathdowney dołoży wszelkich starań, aby utrzymać otwartą, obustronną komunikację ze społecznościami lokalnymi, właścicielami działek, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Firma stworzyła zespół osób odpowiedzialnych za utrzymywanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi. Nasze cele w tym zakresie są następujące:

  • identyfikacja i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich stron zaangażowanych w projekt;
  • nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z naszymi partnerami;
  • zapewnienie szerokiego dostępu do wyważonych i dokładnych informacji na temat naszych działań.