Ochrona zasobw wodnych

Ochrona lokalnych zasobw wd gruntowych jest absolutnym priorytetem dla Projektu OLZA. Nasze działania mają zapewnić prowadzenie rozpoznania złż w sposb jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne dla społeczności zamieszkującej tereny Projektu są zasoby wodne, a w szczeglności zaś wody gruntowe. Mając na uwadze powyższe kryteria, do realizacji Projektu zatrudniliśmy uznanych na arenie międzynarodowej polskich i zagranicznych ekspertw, ktrzy mają za zadanie ocenić plan poszukiwań pod względem potencjalnego ryzyka dla wd gruntowych. Dzięki dostępnym licznym informacjom na temat zasobw wodnych na tym terenie, mamy możliwość dokładnego ocenienia i zaplanowania procesu poszukiwań, chroniącego wody gruntowe. Badania geofizyczne nie doprowadzą do penetracji gruntu, co wyklucza ich jakiekolwiek oddziaływanie na zasoby wd gruntowych. Odwierty natomiast wiążą się z penetracją skały podpowierzchniowej i z pozyskaniem jej rdzenia. Mimo, że nie spodziewamy się oddziaływania na zasoby wd gruntowych, z pomocą ekspertw opracowaliśmy plan ich ochrony, ktry będzie wdrożony podczas prowadzenia wszystkich odwiertw. W tym celu, w czasie realizacji Projektu OLZA, planujemy przeprowadzenie następujących czynności:
  • Udokumentowanie występowania wody i zapobieganie mieszaniu się w odwiercie wody rżnych poziomw wodonośnych, dzięki użyciu nowoczesnych metod wiercenia;

  • Używanie podczas prowadzenia odwiertw materiałw przyjaznych dla środowiska i czystej wody;

  • Prawidłowe magazynowanie i stosowanie płuczki wiertniczej;

  • Po zakończeniu wiercenia szczelne zamknięcie otworw, ktre nie będą wykorzystywane do dalszych badań;

  • Zainstalowanie piezometrw - urządzeń monitorujących w wybranych otworach, pozwalających na zgromadzenie danych na temat zasobw wd gruntowych, a także;

  • Sprawdzenie dostępnych danych i przeprowadzenie badań zasobw wodnych, dla celw przyszłej oceny Projektu i jego bieżącego monitorowania.