Ochrona środowiska

W trakcie realizacji Projektu Olza jednym z naszych priorytetw jest ochrona środowiska.

W początkowym etapie realizacji Projektu przewidziano wykonanie poszukiwań w postaci badań geofizycznych oraz odwiertw w skałach. Oglnie rzecz ujmując, czynności te nie stwarzają ryzyka naruszenia środowiska, a jednocześnie firma podejmuje wszelkie, niezbędne działania w celu zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko naturalne i życie lokalnej społeczności. Jeśli chodzi o miejsca dokonywania odwiertw wiertniczych, zobowiązujemy się do przywrcenia tych miejsc do stanu pierwotnego, ewentualnego wyrwnania terenu i obsiania. Podczas prowadzenia prac wiertniczych, w celu ochrony środowiska, zamierzamy stosować następujące reguły działania:
  • Wykorzystanie jedynie czystej wody podczas wykonywania czynności wiertniczych;

  • Użycie przyjaznych dla środowiska substancji niezbędnych do celw wiertniczych (np. smary, oleje do urządzeń technicznych i samochodw);

  • Zabezpieczenie wszelkich paliw i sprzętu zawierającego ropę naftową, aby wykluczyć możliwy wyciek;

  • Utylizacja odpadw w uprawnionych do tego zakładach.