O nas

Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest oddziałem kanadyjskiej firmy Rathdowney Resources Limited notowanej na giełdzie w Toronto, wchodzącej w skład Grupy Hunter Dickinson Inc. (HDI), międzynarodowego koncernu z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych. Głównym celem działalności firmy jest poszukiwanie nowych złóż metali podstawowych (cynku i ołowiu) występujących na terenie południowej Polski.

Firma prowadzi obecnie prace geologiczne na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, dzięki otrzymanym przez Ministerstwo Środowiska dwóm koncesjom. Pozwalają one na poszukiwanie złóż na obszarze wytyczonym pomiędzy dwoma miastami powiatowymi: Olkuszem (woj. małopolskie) i Zawierciem (woj. śląskie). Celem badań prowadzonych przez Rathdowney Polska jest dokładne rozpoznanie i potwierdzenie ekonomicznej wartości złóż, a następnie zidentyfikowanie granic tych złóż, przy użyciu nowoczesnych metod poszukiwawczych. Efektem działań firmy będzie przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która pozwoli na zaplanowanie dalszego rozwoju tego regionu.

Rathdowney Polska działa w oparciu o polskie i europejskie prawo w zakresie poszukiwania złóż. W swojej działalności kieruje się również wysokimi standardami kanadyjskimi, które kładą szczególny nacisk na ochronę środowiska i konsultacje społeczne na terenach objętych badaniami.