Nasz zespł

 
Dyrektorzy Projektu

Lena Brommeland
Dyrektor Generalny (General Manager)


Lena Brommeland posiada stopień licencjata w dziedzinie geologii oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakrojonymi na dużą skalę projektami w zakresie poszukiwania i wydobycia surowcw mineralnych, takich jak projekty Pebble i Niblack prowadzone na Alasce oraz projekt Prosperity w Kolumbii Brytyjskiej. Jest Wiceprezesem Wykonawczym ds. Usług Projektowych w HDI, gdzie zarządza programami wiertniczymi, koordynuje sprawy związane z planowaniem projektw, zezwoleniami na ich prowadzenie oraz ochroną środowiska, a także nadzoruje działania dotyczące relacji ze społecznością lokalną w zakresie projektw poszukiwawczych i wydobywczych prowadzonych przez spłki należące do grupy HDI. Będąc od dawna członkiem Stowarzyszenia firm z branży Poszukiwań Surowcw Mineralnych (Association for Mineral Exploration) w Kolumbii Brytyjskiej, Lena Brommeland poświęca dużo czasu na relacje z przemysłem i rozwj, a w przeszłości była prezesem tej organizacji.