Nasz zespł

 
Zespł Projekt OLZA

Projekt OLZA prowadzony jest przez zespł najlepszych polskich, irlandzkich i kanadyjskich geologw oraz specjalistw z wielu dziedzin związanych z poszukiwaniem złż mineralnych. Zdobywali oni swoje doświadczenie realizując projekty na całym świecie, m.in. w takich krajach, jak Irlandia, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, Panama, Chiny, RPA, Finlandia, Polska oraz w wielu innych miejscach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Do zespołu należą rwnież uznani międzynarodowi konsultanci z zakresu ochrony środowiska i hydrogeologii, a także specjaliści do spraw społecznych i gospodarczych.



 
Zarząd

Robert Koński
Prezes Zarządu


Robert Koński posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach szczebla zarządzającego oraz w pełnieniu funkcji doradcy strategicznego spłek publicznych i prywatnych, jak też organw rządowych w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje nadzr nad inwestycjami branży energetycznej i infrastrukturalnej, projektami sektora usług finansowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi. Robert Koński pełnił funkcję Doradcy Zarządu w kilku największych firmach w Polsce, jak Polska Grupa Energetyczna oraz Kulczyk Holding, W latach 2002 - 2008, Robert Koński pełnił funkcję Dyrektora Generalnego na Polskę, a następnie Dyrektora Regionalnego firmy Euronet Worldwide, dostawcy rozwiązań bezpiecznych transakcji finansowych dla bankw. W latach wcześniejszych, Robert Koński był Doradcą Ministra w Ministerstwie Finansw do spraw restrukturyzacji sektora finansowego oraz negocjacji z Klubem Londyńskim, jak też relacji z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Pan Koński posiada tytuł Licencjata Stosunkw Międzynarodowych Uniwersytetu Tufts oraz Master of Public Administration John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.



 
Dyrektorzy Projektu

Lena Brommeland
Dyrektor Generalny (General Manager)


Lena Brommeland posiada stopień licencjata w dziedzinie geologii oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakrojonymi na dużą skalę projektami w zakresie poszukiwania i wydobycia surowcw mineralnych, takich jak projekty Pebble i Niblack prowadzone na Alasce oraz projekt Prosperity w Kolumbii Brytyjskiej. Jest Wiceprezesem Wykonawczym ds. Usług Projektowych w HDI, gdzie zarządza programami wiertniczymi, koordynuje sprawy związane z planowaniem projektw, zezwoleniami na ich prowadzenie oraz ochroną środowiska, a także nadzoruje działania dotyczące relacji ze społecznością lokalną w zakresie projektw poszukiwawczych i wydobywczych prowadzonych przez spłki należące do grupy HDI. Będąc od dawna członkiem Stowarzyszenia firm z branży Poszukiwań Surowcw Mineralnych (Association for Mineral Exploration) w Kolumbii Brytyjskiej, Lena Brommeland poświęca dużo czasu na relacje z przemysłem i rozwj, a w przeszłości była prezesem tej organizacji.



 
Andrew Ing
Dyrektor Finansowy


Andrew Ing posiada tytuł zawodowego, licencjonowanego księgowego (Chartered Professional Accountant) oraz w zakresie finansowania przedsiębiorstw (Corporate Finance), jak rwnież specjalizacje w zakresie zarządzania korporacyjnego, audytu wewnętrznego oraz strategicznego zarządzania technologią informacyjną. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze zasobw naturalnych, ze szczeglnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim finansowania kapitałowego, negocjacji umw handlowych i zarządzania ryzykiem. Wcześniej zajmował stanowiska w firmach doradczych PricewaterhouseCoopers i Deloitte Touche Tohmatsu, świadcząc usługi doradcze dla firm wydobywczych w Azji, Europie i obu Amerykach