PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Nasz Zespol

 
#NASZ ZESPÓł

Projekt Olza prowadzony jest przez zespół polskich, europejskich i kanadyjskich inżynierów, ekspertów w zakresie ochrony środowiska, geologów oraz specjalistów z wielu dziedzin związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż mineralnych. Zdobywali oni swoje doświadczenie w Polsce, Europie i wielu innych rejonach świata.

Zespół zaangażowany w realizację Projektu Olza obejmuje również uznanych ekspertów międzynarodowych oraz profesjonalnych konsultantów z dziedziny ochrony środowiska i hydrogeologii, a także specjalistów do spraw społeczno-ekonomicznych.

Na czele zespołu Rathdowney Polska stoi Robert Koński, Prezes Rathdowney Polska i Rathdowney Resources:

 

Robert Koński posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zarządcze i doradcze w spółkach publicznych i prywatnych, jak też w adminstracji rządowej w Polsce i w USA. Jego doświadczenie obejmuje nadzór nad inwestycjami branży energetycznej i infrastrukturalnej, projektami sektora usług finansowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi. Robert Koński pełnił funkcję Doradcy Zarządu w kilku największych firmach w Polsce, jak Polska Grupa Energetyczna oraz Kulczyk Holding, W latach 2002 - 2008, Robert Koński pełnił funkcję Dyrektora Generalnego na Polskę, a następnie Dyrektora Regionalnego firmy Euronet Worldwide, dostawcy rozwiązań bezpiecznych transakcji finansowych dla banków. W latach wcześniejszych, Robert Koński był Doradcą Ministra w Ministerstwie Finansów i pracował przy restrukturyzacji sektora finansowego oraz negocjacjach z wierzycielami Polski zgromadzonymi w Klubie Londyńskim. Robert Koński posiada tytuł Licencjata Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tufts oraz tytuł Master of Public Administration John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.

Kluczowy dla projektu personel obejmuje Bartosza Władimirowa, Kierownika ds. relacji społecznych:

 

Bartosz Władimirow posiada blisko 10-letnie doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi, wojewódzkimi, centralnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także biznesem. Ukończył studia z zakresu psychologii i odpowiada za zarządzanie relacjami w firmie Rathdowney i budowanie kontaktów z zainteresowanymi stronami, a także władzami lokalnymi i regionalnymi.
Copyright © 2019 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sat Dec 7, 2019 at 12:16:19 PM Pacific Time.