PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Nasz Zesp�l

 
#Zespół Projekt OLZA

Projekt OLZA prowadzony jest przez zespół najlepszych polskich, irlandzkich i kanadyjskich geologów oraz specjalistów z wielu dziedzin związanych z poszukiwaniem złóż mineralnych. Zdobywali oni swoje doświadczenie realizując projekty na całym świecie, m.in. w takich krajach, jak Irlandia, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, Panama, Chiny, RPA, Finlandia, Polska oraz w wielu innych miejscach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Do zespołu należą również uznani międzynarodowi konsultanci z zakresu ochrony środowiska i hydrogeologii, a także specjaliści do spraw społecznych i gospodarczych. 
#Zarząd

Robert Koński
Prezes Zarządu


Robert Koński posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach szczebla zarządzającego oraz w pełnieniu funkcji doradcy strategicznego spółek publicznych i prywatnych, jak też organów rządowych w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje nadzór nad inwestycjami branży energetycznej i infrastrukturalnej, projektami sektora usług finansowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi. Robert Koński pełnił funkcję Doradcy Zarządu w kilku największych firmach w Polsce, jak Polska Grupa Energetyczna oraz Kulczyk Holding, W latach 2002 - 2008, Robert Koński pełnił funkcję Dyrektora Generalnego na Polskę, a następnie Dyrektora Regionalnego firmy Euronet Worldwide, dostawcy rozwiązań bezpiecznych transakcji finansowych dla banków. W latach wcześniejszych, Robert Koński był Doradcą Ministra w Ministerstwie Finansów do spraw restrukturyzacji sektora finansowego oraz negocjacji z Klubem Londyńskim, jak też relacji z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Pan Koński posiada tytuł Licencjata Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tufts oraz Master of Public Administration John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda. 
# Dyrektorzy Projektu

Lena Brommeland
Dyrektor Generalny (General Manager)


Lena Brommeland posiada stopień licencjata w dziedzinie geologii oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakrojonymi na dużą skalę projektami w zakresie poszukiwania i wydobycia surowców mineralnych, takich jak projekty Pebble i Niblack prowadzone na Alasce oraz projekt Prosperity w Kolumbii Brytyjskiej. Jest Wiceprezesem Wykonawczym ds. Usług Projektowych w HDI, gdzie zarządza programami wiertniczymi, koordynuje sprawy związane z planowaniem projektów, zezwoleniami na ich prowadzenie oraz ochroną środowiska, a także nadzoruje działania dotyczące relacji ze społecznością lokalną w zakresie projektów poszukiwawczych i wydobywczych prowadzonych przez spółki należące do grupy HDI. Będąc od dawna członkiem Stowarzyszenia firm z branży Poszukiwań Surowców Mineralnych (Association for Mineral Exploration) w Kolumbii Brytyjskiej, Lena Brommeland poświęca dużo czasu na relacje z przemysłem i rozwój, a w przeszłości była prezesem tej organizacji. 
#Andrew Ing
Dyrektor Finansowy


Andrew Ing posiada tytuł zawodowego, licencjonowanego księgowego (Chartered Professional Accountant) oraz w zakresie finansowania przedsiębiorstw (Corporate Finance), jak również specjalizacje w zakresie zarządzania korporacyjnego, audytu wewnętrznego oraz strategicznego zarządzania technologią informacyjną. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim finansowania kapitałowego, negocjacji umów handlowych i zarządzania ryzykiem. Wcześniej zajmował stanowiska w firmach doradczych PricewaterhouseCoopers i Deloitte Touche Tohmatsu, świadcząc usługi doradcze dla firm wydobywczych w Azji, Europie i obu Amerykach
Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:05:48 PM Pacific Time.