PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Korzysci Spoleczno-ekonomiczne

Projekt Olza potencjalnie może wnieść duży wkład w rozwój lokalnych gmin i gospodarki w rejonie powiatu zawierciańskiego, a także gospodarki krajowej, poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie, tworzenie miejsc pracy, dochody budżetowe i wkład w produkt krajowy brutto (PKB). Korzyści te3 obejmują:

Zatrudnienie:

Kliknij, aby powiększyć

Dochody budżetowe5:

Produkt krajowy brutto:

Inwestycje kapitałowe

Kliknij, aby powiększyć

Projekt może przynieść znaczne korzyści dla gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej oraz dla mieszkańców. Na obszarze projektu możliwe jest potwierdzenie zasobów kopaliny, które mogą wystarczyć na okres około 25 do 35 lat funkcjonowania kopalni.

Celem powyższych informacji jest powiadomienie zainteresowanych stron o ogólnych skutkach ekonomicznych /wkładzie kopalni zbudowanej w ramach Projektu Olza oraz jej wpływie na powiat zawierciański i Polskę. Nie powinno się ich wykorzystywać w celu dokonania oceny wpływu na firmę Rathdowney Resources Ltd. Informacje opierają się o dane dla kopalni i zakładu przetwórczego o wydajności 6.000 ton/dzień w ramach Projektu Olza, jak opisano we wstępnej ocenie ekonomicznej, na dzień 31 grudnia 2014 r. 

____________________________
3 Źródło: Korzyści społeczno - ekonomiczne wynikające z budowy i funkcjonowania nowej potencjalnej kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim, Operatorzy -- maj 2018 r.
4 Pośrednie miejsca pracy to takie, które są tworzone przez dostawców i kontrahentów Projektu Olza; pochodne miejsca pracy są tworzone przez wydawanie pieniędzy pochodzących z zarobków pracowników kopalni.
5 Obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych i zyski z surowców mineralnych.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 2:33:34 PM Pacific Time.