PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Odpowiedzialnosc spoleczna

Cały zespół Rathdowney zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym członkiem i partnerem społeczności zamieszkującej tereny objęte koncesjami, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju gospodarczego w rejonie Zawiercia.

W tym celu konieczne jest zrozumienie priorytetów i obaw społeczności lokalnych, a także ich aspiracji społeczno-ekonomicznych. Pragniemy wysłuchać obaw i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Projektu Olza.


Rathdowney gospodarzem Dni Otwartych w Łazach.


Bezpośrednie wizyty u właścicieli gruntów.


Wizyty studyjne dla przedstawicieli władz lokalnych.

Firma Rathdowney dołoży wszelkich starań, aby utrzymać otwartą, obustronną komunikację ze społecznościami lokalnymi, właścicielami działek, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Firma stworzyła zespół osób odpowiedzialnych za utrzymywanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi. Nasze cele w tym zakresie są następujące:


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 1:49:20 PM Pacific Time.