PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Nowoczesna Podziemna Dzialalnosc Wydobywcza

W ramach Projektu Olza planowana jest budowa kopalni podziemnej, eksploatującej złoże systemem komorowo - filarowym. Działalność górnicza będzie prowadzona na głębokości od 100 do 250 m pod poziomem terenu, z wydobyciem ok. 6000 ton2 rud cynku i ołowiu dziennie.

Kliknij, aby powiększyć

Schematyczny przekrój pokazujący geologię terenu Projektu Olza. Prace wydobywcze prowadzone byłyby w warstwie triasowej.

System komorowo - filarowy odnosi się do rodzaju podziemnej działalności eksploatacyjnej, charakteryzującej się wydobyciem o względnie niskim profilu, prowadzonym w płaszczyźnie płaskiej lub poziomo występującej mineralizacji. Filary odnoszą się do obszarów skały w eksploatowanym terenie, które nie są usuwane. Filary są umiejscowione strategicznie, a ich wielkość pozwala na utrzymanie stabilności kopalni i bezpieczeństwa pracowników, zapobiegając zawałom stropu.

Kliknij, aby powiększyć

Zasadnicze elementy podziemnej działalności wydobywczej prowadzonej systemem komorowo-filarowym, zaproponowanej dla Projektu Olza.

Podziemne obszary wydobywcze w ramach Projektu Olza zostaną udostępnione za pomocą dwóch wkopów wykonanych od powierzchni terenu. Te wzmocnione wejścia prowadzą do upadowych, czyli nachylonych tuneli podziemnych. Jedna z upadowych zostanie wykorzystana do transportu robotników, sprzętu i materiałów do i z podziemnych wyrobisk górniczych. Druga zostanie wyposażona w przenośnik do transportu rudy cynku i ołowiu z zamontowanej pod ziemią kruszarki na powierzchnię.

(Rozdrabnianie rudy pod ziemią, a nie po na powierzchni ziemi, w dużym stopniu zmniejszy hałas na powierzchni i ograniczy powstawanie pyłów powstających w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Projektu Olza).

W podziemnej części znajdować się będzie specjalnie zaprojektowany nowoczesny sprzęt górniczy do prowadzenia prac polegających na wierceniu otworów strzałowych i transporcie urobku. Sprzęt taki obejmuje:

Obszary podziemne, w których wydobywane będą rudy cynku i ołowiu nazywane są przodkami wybierkowymi. Ogólnie wysokość i szerokość przodków wybierkowych w Projekcie Olza będzie wynosić od 3,5 do 10 metrów. Po całkowitym wybraniu urobku i pozyskaniu rudy, zostaną one zasypane czystym piaskiem w celu uniknięcia osiadania terenu lub innych skutków na powierzchni terenu.

Chodniki podziemne wydrążone w celu usprawnienia działalności górniczej i przemieszczania się pomiędzy przodkami zwane są przekopami. Generalnie, przekopy w ramach Projektu Olza będą stosunkowo krótkimi tunelami o szerokości 5 m i wysokości 5 m. Tak jak w przypadku przodków, przekopy zostaną zasypane czystym piaskiem zaraz po zakończeniu działalności górniczej, której służą.

Prace wydobywcze prowadzone w ramach Projektu Olza będą obejmować również inne elementy podziemne, np.:


Sprzęt do zastosowania podczas prowadzenia podziemnej działalności wydobywczej: ładowarka (po lewej); wiertnica (po prawej)

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).

____________________________
2 W oparciu o proponowany plan kopalni przedstawiony w raporcie pt. “NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Project Olza Zinc-Lead Project, Poland” autorstwa C. Bray, MAusIMM (CP), L. Roberts, MAusIMM (CP), C. Bonson, EurGeol, PGeo., H. El Idrysy, CGeol, FGS, oraz K. Czajewski, PEng, SRK Consulting (UK) Limited i L. Melis, PEng, Melis Engineering Ltd, z dnia 31 grudnia 2014 r., dostępny na stronie: www.sedar.com.


Copyright © 2020 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Oct 29, 2020 at 10:27:41 AM Pacific Time.