PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Badania srodowiskowe

W ciągu ostatnich ośmiu lat, firma Rathdowney zainwestowała niemal 13 milionów złotych w wykonanie badań środowiskowych i warunków społeczno - ekonomicznych w celu zapewnienia, że kopalnia planowana w ramach Projektu Olza zostanie zaprojektowana, wybudowana i będzie eksploatowana bezpiecznie, w sposób przyjazny dla środowiska i społecznie odpowiedzialny.

Badania środowiskowe wykonywane przez firmę Rathdowney obejmują badania dotyczące klimatu, jakości powietrza, gleb i ich składu chemicznego, wód powierzchniowych i podziemnych, wytrzymałości skał, a także flory oraz fauny, i obejmują:

 
Firma Rathdowney przeprowadziła szczegółowe badania środowiskowe, obejmujące m.in. wieloletnie programy pobierania próbek w celu gromadzenia danych dla specjalistów zajmujących się planowaniem Projektu Olza.

Celem programu badań środowiskowych prowadzonych przez firmę Rathdowney jest:


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 1:38:13 PM Pacific Time.