PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Poszukiwanie Surowcow Mineralnych

Firma Rathdowney posiada trzy koncesje dotyczące surowców mineralnych przyznane przez Ministra Środowiska na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w południowo-zachodniej części Polski. Koncesje dotyczące Zawiercia i Rokitna zostały przyznane w 2010 roku, natomiast koncesja dla obszaru Chechła w 2011 r. Od tego czasu badania geologiczne prowadzone przez firmę Rathdowney koncentrują się na rejonie koncesji dla obszaru Rokitna.

Kliknij, aby powiększyć

Mapa koncesji dla Projektu Olza (zaznaczone kolorem ciemnozielonym) z zasobami historycznymi (zaznaczone na szaro) i zasobami określonymi przez firmę Rathdowney na podstawie wierceń do chwili obecnej (zaznaczone kolorem jasnozielonym), na podstawie których będzie postępować wstępne zagospodarowanie złoża.

Historyczne szacunki zasobów rud cynku i ołowiu, sporządzone przez polskie instytucje państwowe dla terenów tych trzech koncesji, opiewają na ponad 100 milionów ton1.

W ciągu ostatnich kilku lat firma Rathdowney wydobyła około 30 000 metrów rdzeni z 270 otworów wiertniczych w celu potwierdzenia zasobów rud cynku i ołowiu na obszarach objętych koncesjami. Do oszacowania wielkości zasobów wykorzystano nowoczesne metody szacowania zasobów kopalin. Dokumentacja geologiczna złożona w Ministerstwie Środowiska potwierdziła istnienie złoża o wielkości 32 mln ton2 rud cynku i ołowiu na terenach koncesji Rokitno i Zawiercie. Firma Rathdowney uważa, że złoże to idealnie nadaje się do udostępnienia za pomocą kopalni głębinowej.


Wiercenia poszukiwawcze w ramach Projektu Olza.

Uwzględniając wnioski z ostatnich wierceń, przewiduje się, że wstępna działalność wydobywcza w ramach Projektu Olza będzie prowadzona przez okres około 10 lat. W sumie szacuje się, że w ramach koncesji udzielonych firmie Rathdowney wydobycie zasobów kopaliny będzie wystarczające przez okres około 25 do 35 lat funkcjonowania nowoczesnej kopalni podziemnej.


Geologowie sprawdzają rdzeń wiertniczy

____________________________
1 Historyczne szacunki Polskiego Państwowego Instytutu Geologicznego (PPIG) ze sprawozdania PPIG z 1992 r., przygotowane w oparciu o polski system klasyfikacji zasobów, który jest bardzo podobny do systemu klasyfikacji stosowanego dawniej w ZSRR. Kompetentna osoba nie wykonała wystarczających prac w celu zaklasyfikowania danych szacunkowych jako bieżących zasobów kopaliny, a zatem firma nie traktuje ich jako bieżące. Więcej szczegółów można znaleźć w prezentacji firmy Rathdowney, zakładka Publikacje i Sprawozdania.
2 Zasoby zostały oszacowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami sporządzania dokumentacji geologicznej. Uważamy, że oszacowanie to nie będzie w znaczący sposób wpływać na efekty realizacji planu eksploatacji złoża przedstawione we Wstępnej ocenie ekonomicznej z 2014 roku.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynierskiego.

Szczegółowe plany inżynierskie i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 2:40:27 PM Pacific Time.