PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Ramy Czasowe: Pozwolenia i Zagospodarowanie Zloza

Firma Rathdowney jest zobowiązana do opracowania propozycji planu zagospodarowania złoża dla wstępnej fazy podziemnej działalności wydobywczej w ramach Projektu Olza, przed przystąpieniem do różnych procedur określonych przepisami prawa i związanych z pozwoleniami wymaganymi w celu przejścia do etapu budowy i eksploatacji.

Kliknij, aby powiększyć

Przewidywane ramy czasowe Projektu Olza od otrzymania koncesji wydobywczej przez budowę, eksploatację i rekultywację.

Przed otrzymaniem koncesji wydobywczej z Ministerstwa Środowiska, firma Rathdowney jest zobowiązana do:

Po otrzymaniu koncesji wydobywczej i pozyskaniu finansowania projektu, firma Rathdowney rozpocznie budowę infrastruktury powierzchniowej i podziemnej. Przewiduje się, że faza przedprodukcyjna będzie trwać dwa lata.

Pierwsza faza eksploatacji kopalni oraz produkcji koncentratów cynku i ołowiu w ramach Projektu Olza potrwa prawdopodobnie około 10 lat, a po zakończeniu tego okresu zrealizowane zostaną kolejne fazy zagospodarowania złoża. Przewiduje się, że zasoby surowców na terenie objętym koncesją udzieloną firmie Rathdowney umożliwią funkcjonowanie nowoczesnej kopalni głębinowej przez okres  około 25 do 35 lat.

Po ostatecznym zamknięciu kopalni, podjęta zostanie rekultywacja terenu i działania związane z likwidacją zakładu, w celu przywrócenia terenu zajmowanego przez Projekt Olza do poprzedniego stanu w celu wykorzystania gruntów, obejmującego przywrócenie rodzimej roślinności i zalesień. Chociaż działania rekultywacyjne w ramach Projektu Olza będą prowadzone jednocześnie z produkcją, ostateczna rekultywacja i likwidacja zajmą prawdopodobnie około dwóch lat.

Jeżeli będzie to wymagane, monitorowanie środowiska i działania konserwacyjne będą trwały po zakończeniu fazy rekultywacji do chwili, gdy będzie można wykazać, że teren zajmowany uprzednio przez Projekt Olza osiągnął stabilny stan, zapewniający jego produktywne wykorzystanie.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 1:27:14 PM Pacific Time.