PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Rozw�j gospodarczy i turystyka

W dzisiejszych czasach turystyka ma dla Polski coraz większe znaczenie. Zespół Projektu OLZA zdaje sobie sprawę ze znaczenia turystyki dla rozwoju terenów objętych projektem. Wierzymy, że poszukiwanie i zagospodarowywanie surowców mineralnych na tym obszarze może przebiegać w zgodzie z rozwojem turystycznym regionu, a nawet - stanowić duże wzmocnienie dla funkcjonowanie ruchu turystycznego. Różnorodne zagospodarowywanie surowców mineralnych może w istotny sposób wspomagać rozwój regionu i całej wspólnoty lokalnej.

Wydobycie surowców stanowi znaczące źródło dochodu dla regionu, w postaci podatków i opłat koncesyjnych. Umożliwiają one władzom lokalnym stworzenie i poprawę infrastruktury oraz usług publicznych, co jest niezwykle istotne dla efektywnego funkcjonowania przemysłu turystycznego. Dla przykładu, w Polsce 60% opłat koncesyjnych i górniczych opłat licencyjnych trafia bezpośrednio do budżetu gminy, w na której terenie mieści się dana kopalnia. Stworzenie dobrze opłacanych miejsc pracy przynosi korzyści społecznościom lokalnym za pośrednictwem wpływów z tytułu podatków dochodowych, a także dzięki wyższej konsumpcji dóbr i usług, czy poprzez poprawę zabudowy mieszkalnej w okolicy. Dodatkowo osoby o wyższych dochodach, uzyskiwanych z dobrze opłacanej pracy, częściej wypoczywają i korzystają z obiektów rekreacyjnych w najbliższej okolicy.

W niektórych przypadkach, już sama budowa kopalni staje się atrakcją turystyczną. Doskonałym przykładem jest słynna Kopalnia Soli w Wieliczce, która działała przez 700 lat i znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnia była znaczącym źródłem bogactwa kraju przez cały okres swojej działalności aż do roku 1996. Teraz także generuje wpływy do budżetu lokalnego i państwowego, będąc jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych dla milionów turystów, odwiedzających kopalnię każdego roku.

Na całym świecie łatwo znaleźć jeszcze wiele podobnych przykładów wykorzystania istnienia kopalni dla rozwoju ruchu turystycznego. W Kanadzie górnictwo zawsze było ważnym elementem składowym lokalnego i krajowego bogactwa. Wiele społeczności wykorzystało majątek wygenerowany przez przemysł wydobywczy jako okazję do rozwinięcia turystyki. Na przykład miasto Kimberly w Kolumbii Brytyjskiej było siedzibą Kopalni Sullivan -- jednej z największych na świecie podziemnych kopalni rudy cynku i ołowiu, która działała przez 85 lat. Firma zarządzająca Kopalnią Sullivan współpracowała ze społecznością miasta Kimberly, przy opracowaniu i wdrażaniu strategii, której celem podstawowym było nadanie miastu charakteru ośrodka turystycznego. Poza wygenerowaniem dużych dochodów dla miasta, firma wspierała społeczność lokalną nie tylko pod względem finansowym, ale również technicznym i infrastrukturalnym. Kimberly jest obecnie miejscem o dużym znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym w skali kraju. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak miasto Kimberly skorzystało z górnictwa i z pomocą firmy Cominco rozwinęło świetnie prosperujący przemysł turystyczny, zapraszamy na stronę: http://www.investkimberley.com/headline_profile.htm.

Nowoczesne poszukiwanie oraz zagospodarowywanie surowców mineralnych może odbywać się w sposób chroniący środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe kraju. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do zakończenia działalności kopalni i rekultywacji terenu, górnictwo jest obecnie postrzegane jako tymczasowa eksploatacja. Priorytetem dla Projektu OLZA jest współpraca z lokalnym społeczeństwem i wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i postępu gospodarczego regionu.


Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 1:15:40 PM Pacific Time.