PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Lokalne zatrudnienie

W miarę postępu prac w ramach Projektu Olza na etapie uzyskania pozwoleń oraz budowy i eksploatacji, zwiększą się możliwości zatrudnienia m.in. dla inżynierów, górników, personelu laboratoryjnego, personelu utrzymania i administracyjnego.

 
 
Pracownicy w akcji w ramach Projektu Olza (od góry od prawej strony w dół do lewej): Specjaliści ds. środowiska pobierają próbki w celu monitorowania warunków panujących w terenie; Kierownik ds. budowy nadzoruje logistykę procesu; Geologowie analizują rdzeń w celu dokonania oceny złoża cynku i ołowiu oraz srebra w ramach Projektu Olza, Inżynierowie i hydrolodzy zajmują się planowaniem dalszych etapów Projektu Olza.

Cele polityki lokalnego zatrudnienia firmy Rathdowney są następujące:

Nadrzędnym i najważniejszym kryterium, rozpatrywanym w przypadku zatrudnienia pracownika, bądź podpisania kontraktu z firmą dla Projektu Olza, zawsze pozostaną odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Spośród zakwalifikowanych osób i firm, preferowani będą mieszkańcy okolic położonych najbliżej terenu prowadzonych działań w ramach Projektu Olza.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 12:37:34 PM Pacific Time.