PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Lokalne zatrudnienie

Aktywnie poszukujemy możliwości zoptymalizowania korzyści gospodarczych dla lokalnej społeczności, wynikających z działalności naszej firmy.

Podczas realizacji Projektu OLZA, Rathdowney Polska oraz pracujący dla nas kontrahenci, wypełniają zasady zatrudniania pracowników lokalnych i priorytetowego rozpatrywania możliwości angażowania mieszkańców z okolicy. Co więcej, umowy o dostawie towarów lub usług, wykorzystywanych w czasie Projektu, również powinny być w pierwszej kolejności zawierane z lokalnymi firmami, przy uwzględnieniu ich kwalifikacji i możliwości technicznych.

Ponieważ Projekt OLZA obejmuje etap poszukiwań geologicznych, możliwości zatrudniania pracowników i kooperacji lokalnych przedsiębiorstw będą dotyczyły prac w terenie i wsparcia technicznego zespołu geologów. W przyszłości powstanie zdecydowanie więcej możliwości zatrudnienia, po wyznaczeniu granicy złoża oraz przeprowadzeniu oceny potencjalnego zagospodarowania złóż.

Zasady zatrudnienia lokalnego

Działania poszukiwawcze i rozwój naszej działalności, może przynieść nowe miejsca pracy i możliwości biznesowe dla mieszkańców i firm, działających na okolicznych terenach.

Zasady zatrudniania lokalnego stworzono po to, aby zoptymalizować korzyści płynące dla mieszkańców i całych społeczności lokalnych, w obrębie każdego obszaru Projektu OLZA. Zarówno firma, jak i jej kontrahenci oraz konsultanci zobowiązani są do poszukiwania szans dla lokalnego zatrudniania i pozyskiwania pracowników.

Firma Rathdowney Polska, w ramach Projektu OLZA, podejmuje następujące zobowiązania: Nadrzędnym i najważniejszym kryterium, rozpatrywanym w przypadku zatrudnienia pracownika, bądź podpisania kontraktu z firmą dla Projektu OLZA, zawsze pozostaną odpowiednie kwalifikacje. Spośród zakwalifikowanych osób i firm, preferowani będą mieszkańcy okolic położonych najbliżej terenu prowadzonych dla Projektu OLZA działań.


Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:25:06 PM Pacific Time.