PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Zaangazowanie spoleczne

Firma Rathdowney od ośmiu lat realizuje program kontaktów ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami w celu zapewnienia, że władze lokalne, właściciele gruntów i zainteresowane osoby są informowane o działaniach firmy i mogą zarówno wpływać na przebieg Projektu Olza, jak i odnosić korzyści z jego realizacji.

Działania podejmowane przez firmę Rathdowney w zakresie kontaktów ze społecznościami lokalnymi i zaangażowania społeczeństwa obejmowały:


Projekt Olza sponsorem drużyny piłkarskiej Warta Zawiercie.


Wizyty studyjne do przedstawicieli władz lokalnych.


Dni Otwarte w ramach Projektu Olza.


Personel zaangażowany w Projekt Olza na spotkaniu z lokalnymi właścicielami gruntów.

Łącznie, firma Rathdowney przeprowadziła ponad 2000 spotkań z lokalnymi właścicielami gruntów, interesariuszami projektu oraz władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

W ciągu ostatnich ośmiu lat firma Rathdowney wspierała ponad 500 programów i inicjatyw lokalnych w obszarach zdrowia i kultury, edukacji oraz sportu.

Celem programu kontaktów ze społecznościami lokalnymi i władzami, prowadzonego przez firmę Rathdowney jest:


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 2:32:02 PM Pacific Time.