PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Ochrona Srodowiska

Firma Rathdowney z wielkim zaangażowaniem dąży do zapewnienia, że wszystkie działania prowadzone przez nią są prowadzone w sposób przyjazny środowisku i zrównoważony. W szczególności, jesteśmy świadomi znaczenia ochrony zasobów wodnych, szczególnie wód podziemnych, dla społeczności mieszkających na terenie objętym Projektem Olza.

Pamiętając o Zasadach Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi, firma Rathdowney zaangażowała uznanych ekspertów z Polski i zagranicy w celu zaplanowania i wykonania wszystkich czynności związanych z poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów, z uważnym uwzględnieniem potencjalnego ryzyka dla wód podziemnych.


Wiercenia poszukiwawcze w ramach Projektu Olza.

 
Miejsce odwiertów poszukiwawczych w ramach Projektu Olza - przed i po rekultywacji.

Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Sun Jan 17, 2021 at 8:16:12 PM Pacific Time.