PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji Projektu Olza jednym z naszych priorytetów jest ochrona środowiska.

W początkowym etapie realizacji Projektu przewidziano wykonanie poszukiwań w postaci badań geofizycznych oraz odwiertów w skałach. Ogólnie rzecz ujmując, czynności te nie stwarzają ryzyka naruszenia środowiska, a jednocześnie firma podejmuje wszelkie, niezbędne działania w celu zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko naturalne i życie lokalnej społeczności. Jeśli chodzi o miejsca dokonywania odwiertów wiertniczych, zobowiązujemy się do przywrócenia tych miejsc do stanu pierwotnego, ewentualnego wyrównania terenu i obsiania. Podczas prowadzenia prac wiertniczych, w celu ochrony środowiska, zamierzamy stosować następujące reguły działania:

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 1:26:10 PM Pacific Time.