PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Odpowiedzialne Gospodarowanie Zasobami Mineralnymi

Nowoczesne praktyki poszukiwawcze i wydobywcze znacznie różnią się od tych z przeszłości. Dzisiejsze społeczeństwo oczekuje, że budowa kopalni będzie odbywać się w sposób małoinwazyjny, nienaruszający środowiska naturalnego, a dzięki niej powstaną nowe możliwości ekonomiczne, pozwalające na podniesienie stopy życiowej okolicznych mieszkańców. Rathdowney Polska stosuje nowoczesną technologię i najlepsze techniki zarządzania, aby podczas realizacji Projektu OLZA sprostać oczekiwaniom społecznym i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi

Podczas realizacji Projektu OLZA z pełnym zaangażowaniem współpracujemy z jego interesariuszami, aby działać w sposób odpowiedzialny i jednocześnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej oraz terenów naszej działalności.

Wszystkie nasze działania odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

Zdrowie i Bezpieczeństwo Postępujemy w sposób odpowiedzialny, tak aby nasze działania chroniły zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i kontrahentów, a także członków społeczności, w pobliżu których działamy.
Zaangażowanie partnerówWspółpracujemy z rządem i władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi grupami i osobami indywidualnymi zaangażowanymi w jakikolwiek sposób w nasze działania. Opieramy się na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości, transparentności oraz efektywnej konsultacji i aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych stron.
Rozwój społecznościWspółpracujemy z kluczowymi interesariuszami, aby wspierać zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, poprzez inicjatywy oparte na miejscowych priorytetach i zmierzające do realizacji lokalnych celów i aspiracji.
Środowisko i społeczeństwo Planując i wdrażając nasze projekty stosujemy najlepsze metody zarządzania środowiskiem naturalnym, począwszy od etapu poszukiwań, a skończywszy na zamknięciu działań wydobywczych. Wychodzimy ponad nałożone na nas wymagania prawne krajów, na obszarze których działamy i robimy znacznie więcej, by skutecznie chronić przyrodę i pomagać w rozwoju regionu.
Wykorzystywanie surowców naturalnych Wysoko cenimy ziemię, wodę oraz zasoby energetyczne i używamy ich w sposób odpowiedzialny. Staramy się utrzymywać integralność i różnorodność ekosystemów, a w związku z tym stosujemy zintegrowane podejście do eksploatacji.
Prawa człowiekaW naszych relacjach ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i wszystkimi partnerami w pełni szanujemy prawa człowieka oraz zwyczaje i wartości lokalne.
Warunki pracy Naszym pracownikom zapewniamy sprawiedliwe, wolne od dyskryminacji traktowanie i równe szanse rozwoju. Działamy zgodnie z prawem pracy i zatrudnienia, obowiązującym na terenie naszej działalności, a w relacjach kadra zarządzająca -- pracownicy dążymy do doskonałości.

Zasady Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi są wdrażane w Projekcie OLZA już w momencie planowania strategicznego i udoskonalane na każdym etapie projektu. Nasze działania prowadzimy zgodnie z międzynarodowymi standardami, kodeksami i praktykami stosowanymi na całym świecie w ramach zagospodarowywania złóż surowców mineralnych.


Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 11:58:22 AM Pacific Time.