PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Rys historyczny

XII wiek

 

Pierwszy zapis historyczny o wydobyciu cynku i ołowiu na Górnym Śląsku.

Lata 1950

 

Poszukiwania rud ołowiu i cynku w okolicy Zawiercia prowadzone przez państwowe przedsiębiorstwa geologiczne.

1957 r.

 

Rozpoczęcie poszukiwań w okolicy Chechła.

Lata 1970

 

Program wierceń geologicznych realizowany przez państwowe przedsiębiorstwa doprowadza do odkrycia północno - zachodniej części złoża Zawiercie.

1978 r.

 

Polskie państwowe przedsiębiorstwa i instytucje badawcze rozpoczynają poszukiwania złóż w okolicy miejscowości Rokitno Szlacheckie.

 

 

 

2010/11

 

Rathdowney Polska ubiega się o koncesje na poszukiwania geologiczne w okolicach Zawiercia, Rokitna i Chechła.

2011-2019

 

Rathdowney prowadzi wiercenia poszukiwawcze, badania inżynieryjne i badania środowiskowe, przy wsparciu i zaangażowaniu zainteresowanych stron na szczeblu państwowym i lokalnym. Rathdowney składa dokumentację geologiczną w celu uzyskania wyłącznych pozwoleń na rozwój Projektu Olza w kierunku eksploatacji. W chwili obecnej odbywa się planowanie kopalni i prowadzone są inne badania konieczne do uzyskania pozwoleń.


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 12:53:18 PM Pacific Time.