PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Lokalizacja Projektu

Górnośląskie Zagłębie Węglowe położone w południowo-zachodniej części Polski wyróżnia się bogactwem złóż surowców mineralnych, obejmujących również światowej klasy złoża rud cynku i ołowiu.

Projekt Olza jest zlokalizowany na stosunkowo płaskim obszarze Śląska, w którego krajobrazie dominują pola i lasy. Dojazd samochodem z Krakowa, miasta oferującego pełen wachlarz usług, wraz z lotniskiem międzynarodowym, do terenu projektu zajmuje godzinę i prowadzi głównymi drogami.

Region posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę, obejmującą drogi, elektryczność, wodę. Na jego terenie dostępna jest wykwalifikowana siła robocza. Przez teren Projektu Olza przechodzi linia kolejowa, łącząca się z ogólnokrajową siecią kolejową.

Kliknij, aby powiększyć

Mapa prezentująca obszary trzech koncesji dotyczących surowców mineralnych (zaznaczone na zielono), obejmujących Projekt Olza i zasoby historyczne, wyznaczone przez polskie instytucje państwowe (obszary zacieniowane na szaro), a także gminy i infrastrukturę transportową (drogi - linia szara; kolej - linia przerywana).


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 1:36:13 PM Pacific Time.