PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Hunter Dickinson

Grupa Hunter Dickinson Inc. (HDI) jest międzynarodowym koncernem wydobywczym, z siedzibą główna w Kanadzie, posiadającym ponad 25-letnie doświadczenie w gospodarowaniu surowcami mineralnymi na całym świecie.
W swojej obecnej strukturze organizacyjnej HDI tworzy prywatną grupę wydobywczą, która posiada większościowe udziały w zróżnicowanych, dobrze prosperujących i rozwijających się firmach, zajmujących się zagospodarowywaniem surowców mineralnych. Firmy wchodzące w skład grupy HDI zlokalizowane są w wielu krajach świata: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Meksyku, Turcji, RPA, a także w Polsce. Dzięki temu koncern posiada wyjątkowy potencjał i możliwości pozwalające na pozyskiwanie, rozwijanie i eksploatowanie zarządzanych przez siebie złóż surowców mineralnych zapewniając w ten sposób swoim akcjonariuszom stałą i możliwie najwyższą stopę zwrotu z realizowanych inwestycji.

HDI posiada finansowe możliwości i wsparcie, pozwalające na pozyskiwanie aktywów w branży wydobywczej, o znaczącym potencjale wzrostu. Firma posiada także potencjał techniczny i doświadczenie w zarządzaniu, dające możliwość stałego i szybkiego przekształcania perspektywicznych zasobów w stabilne i zyskowne jednostki wydobywcze.

Koncern HDI wyróżnia się przedsiębiorczością i zaangażowaniem jego założycieli, kadry zarządzającej oraz zespołu pracowników. Firma znana jest ze stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych, dużego doświadczenia i niezawodności na każdym polu działania. Z właściwą sobie pasją i kreatywnością wprowadza w życie założenia przyjętego przez siebie zobowiązania dotyczącego "Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi", co przynosi wymierne korzyści dla udziałowców, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych.

Więcej informacji o grupie HDI można znaleźć na stronieTu podaj tekst alternatywny

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 11:58:50 AM Pacific Time.