PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Rathdowney Resources


Rathdowney Resources Limited jest firmą zajmującą się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych w Polsce i Irlandii. W obu tych państwach firma prowadzi szeroko zakrojone badania poszukiwawcze i rozpoznawcze, których celem jest udokumentowanie występowania złóż cynku i ołowiu.

Na terenie Irlandii występują jedne z największych obszarów złóż mineralnych na świecie. Rathdowney Resources Ltd prowadzi tam badania na rozległym terenie koncesyjnym o łącznej powierzchni około 1,600 km2. Obszar ten został podzielony na sześć odrębnych projektów. Od kwietnia 2011 roku realizowany jest pierwszy etap wierceń 45 otworów rozpoznawczych w rejonie Irlandii południowej, w rejonie Pallas Green. Kolejne etapy zaplanowano w okolicach miejscowości Mallow w hrabstwie Cork, na obszarze hrabstwa Westmeath South oraz w okolicach Gort w hrabstwie Galway. Więcej informacji o badaniach na terenie Irlandii można znaleźć na stronie Tu podaj tekst alternatywny W Polsce obecne działania firmy koncentrują się na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego, na terenie powiatów zawierciańskiego i olkuskiego, gdzie występują światowej klasy złoża cynku i ołowiu. Firma realizuje tu projektu OLZA na obszarach koncesyjnych o łącznej powierzchni 150 km 2. Badania firmy Rathdowney Polska mają na celu dokładne rozpoznanie i potwierdzenie ekonomicznej wartości występujących tu złóż.

Dzięki skoncentrowaniu swych działań na bogatych w surowce mineralne obszarach Polski i Irlandii, firma Rathdowney Resources zyskuje potencjał ważnego producenta metali podstawowych w Europie

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:51:24 PM Pacific Time.