PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Informacje prasowe

#March 15, 2018
.

 .
 
#July 14, 2017
.

 

14 lipca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Firma") (TSXV: RTH) informuje - w nawiązaniu do Aktualności z 12 lipca 2017 i po zatwierdzeniu na giełdzie TSX Venture - o zakończeniu niepublicznej emisji 2 631 173 jednostek o wartości ok. 500, 000 $ USD.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegółowych prac inżynieryjnych, co pozwoli na dalszy rozwój Projektu Olza obejmującego złoża Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz spełnienia warunków koncesji; oraz na ogólne cele kapitału obrotowego.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:www.rathdowneyresources.com, zapraszamy również do kontaktu: Roger Blair, Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Północnej): 1-800-667-2114.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

 
#July 12, 2017
.

 

12 lipca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Firma") (TSXV: RTH) informuje o planowanym zakończeniu emisji jednostek w ramach prywatnej oferty obemującej ok. 3 157 894 jednostek ("Jednostki") Spółki w cenie 0,19 USD za Jednostkę ("Cena Emisji") o łącznej wartości ok. 600,000 $ USD ("Oferta").

Na każdą Jednostkę przypada jedna akcja zwykła w kapitale Spółki (dalej "Akcja") i jeden Warrant (dalej "Warrant"). Kazdy Warrant upoważnia posiadacza do zakupu jednego dodatkowego Udziału ("Warrant Udziału") w cenie 0,24 USD za Warrant Udziału przez okres dwóch lat od daty zakonczenia Oferty. Prowizja w wysokości 6% może objąć część emisji.

Jednostki, Akcje oraz Warranty Udziału podlegają ograniczeniom dotyczacym odsprzedaży, właczając czteromiesięczny okres posiadania od daty zakończenia Oferty zgodnie z obowiazujacymi kanadyjskimi przepisami w zakresie papierów wartościowych. Zakończenie Oferty wymaga uzyskania zgody organu regulacyjnego, w tym kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegółowych prac inżynieryjnych, co pozwoli na dalszy rozwój Projektu Olza obejmującego złoża Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz spełnienia warunków koncesji; oraz na ogólne cele kapitału obrotowego.

Informacje o Rathdowney i Projekcie Olza

Rathdowney Resources Ltd. realizuje w Polsce Projekt Olza poczynając od etapu uzyskania pozwoleń do fazy eksploatacji. Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie górnośląskiego okręgu górniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złóż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezposrednie połączenie z hutami w Polsce i Europie oraz portami umozliwiając dostęp do ogólnoświatowego rynku.

Potencjalne wysokie zyski finansowe oparte są na przewidywanej podziemnej niskonakładowej bulk-tonnage eksploatacji rzędu 6 000 ton dziennie, oraz pracy tradycyjnych zakładów przeróbki, produkujących dwa czyste zbywalne koncentraty, o niskiej zawartości żelaza (Wstępna ocena ekonomiczna). Ponadto dane oparte na historycznych wierceniach prowadzonych na rozległym terenie przez Państwo Polskie oraz wierceniach prowadzonych przez Rathdowney wskazuja na znakomity potencjał złozowy pozwalajacy na wieloletnie wydobycie.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rathdowneyresources.com, zapraszamy również do kontaktu: Roger Blair, Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Północnej): 1-800-667-2114.

David Copeland, uprawniony inżynier, Prezes Rathdowney będący Osobą Wykwalifikowaną wg definicji Instrumentu Krajowego NI43-101, dokonał przeglądu informacji technicznych przedstawionych w niniejszym wydaniu Aktualności.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia, które można uznać za "stwierdzenia wybiegające w przyszłość". Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji, poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych, odnoszące się do wierceń poszukiwawczych, działań eksploatacyjnych lub wydarzeń, jakich Firma się spodziewa, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Spółka wierzy w to, iż oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość opierają się o uzasadnione założenia, stwierdzenia takie nie stanowią gwarancji osiągnięć w przyszłości, a rzeczywiste wyniki lub rozwój wydarzeń mogą różnić się znacząco od wyników lub wydarzeń opisanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Spółkę w celu opracowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość: dla Projektu Olza zostaną pozyskane wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, jak też koncesje związane z wykorzystaniem terenu itp., badania i postępy Projektu Olza będą nadal pozytywne, oraz nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, jakie mogą spowodować różnicę pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi, które zawarto w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość obejmują ceny rynkowe, potencjalne problemy środowiskowe oraz zobowiązania związane z poszukiwaniem, rozwojem i działalnością górniczą, eksploatacją i sukcesami w dziedzinie poszukiwań, ciągłością okruszcowania, niepewnością związaną z możliwością uzyskania koniecznych zezwoleń, licencji i tytułów własności oraz opóźnieniami spowodowanymi sprzeciwem stron trzecich, zmianami w polityce rządu w odniesieniu do wydobycia oraz poszukiwań surowców naturalnych i eksploatacji, ciągłej dostępności kapitału i źródeł finansowania, a także ogólnych warunków ekonomicznych, rynkowych i biznesowych. Inwestorom zwracamy uwagę, że wszelkie takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć, a rzeczywiste wyniki lub rozwój wydarzeń może różnić się znacząco od prognoz zawartych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Firmy, inwestorzy powinni dokonywać przeglądu bieżących dokumentów publikowanych przez Firmę, które są dostępne na stronie www.sedar.com.

 
#June 23, 2017
.

 

23 czerwca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Firma") (TSXV: RTH) w nawiązaniu do Aktualności z 9 czerwca 2017 informuje o zakończeniu niepublicznej emisji jednostek o wartości 570 000 USD.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegółowych prac inżynieryjnych i górniczych, co pozwoli na dalszy rozwój Projektu Olza obejmującego złoża Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz spełnienia warunków koncesji; oraz na ogólne cele kapitału obrotowego.

Informacje o Rathdowney i Projekcie Olza

Rathdowney Resources Ltd. realizuje w Polsce Projekt Olza poczynając od etapu uzyskania pozwoleń do fazy eksploatacji.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rathdowneyresources.com, zapraszamy również do kontaktu: Roger Blair, Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Północnej): 1-800-667-2114.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

 
#June 09, 2017
.

 

9 czerwca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Spółka") (TSXV: RTH) informuje o planowanym zakończeniu emisji jednostek w ramach prywatnej oferty obemującej ok. 3 000 000 jednostek ("Jednostki") Spółki w cenie 0,19 USD za Jednostkę ("Cena Emisji") o łącznej wartości ok. 570 000 USD ("Oferta").

Na każdą Jednostkę przypada jedna akcja zwykła w kapitale Spółki (dalej "Akcja") i jeden Warrant (dalej "Warrant"). Każdy Warrant upoważnia posiadacza do zakupu jednego dodatkowego Udziału ("Warrant Udziału") w cenie 0,24 USD za Warrant Udziału przez okres dwóch lat od daty zakończenia Oferty. Prowizje wynoszące do 6% mogą być wypłacane od części emisji.

Jednostki, Akcje oraz Warranty Udziału podlegają ograniczeniom dotyczącym odsprzedaży, włączając czteromiesięczny okres posiadania od daty zakończenia Oferty, zgodnie z obowiązującymi kanadyjskimi przepisami w zakresie papierów wartościowych. Zakończenie Oferty wymaga uzyskania zgody organu regulacyjnego, w tym kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegółowych prac inżynieryjnych i górniczych, co pozwoli na dalszy rozwój Projektu Olza obejmującego złoża rud Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz realizacji warunków koncesji oraz na ogólne cele kapitału obrotowego.

Informacje o Rathdowney i Projekcie Olza

Rathdowney Resources Ltd. realizuje w Polsce Projekt Olza od etapu uzyskania pozwoleń do fazy eksploatacji. Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie śląskiego okręgu górniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złóż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezpośrednie połączenie z hutami w Polsce i Europie oraz portami, umożliwiając dostęp do ogólnoświatowego rynku.

Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie śląskiego okręgu górniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złóż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezposrednie połączenie z hutami Europy oraz portami umożliwiając dostęp do ogólnoświatowego rynku.

Potencjalne przewidywane wysokie zyski finansowe oparte są na podziemnej niskonakładowej eksploatacji rzędu 6 000 ton dziennie, oraz pracy tradycyjnych zakładów przeróbczych, produkujących dwa czyste zbywalne koncentraty, o niskiej zawartości żelaza (Wstępna ocena ekonomiczna)1. Ponadto dane oparte na historycznych wierceniach prowadzonych na rozległym terenie przez skarb Państwa oraz wierceniach prowadzonych przez Rathdowney wskazują na znakomity potencjał złożowy pozwalający na wieloletnie wydobycie.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rathdowneyresources.com, zapraszamy również do kontaktu: Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Północnej): 1-800-667-2114.

David Copeland, uprawniony inżynier, Prezes Rathdowney będący Osobą Wykwalifikowaną wg definicji Instrumentu Krajowego NI43-101, dokonał przeglądu informacji technicznych przedstawionych w niniejszym wydaniu Aktualności.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia, które można uznać za "stwierdzenia wybiegające w przyszłość". Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji, poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych, odnoszące się do wierceń poszukiwawczych, działań eksploatacyjnych lub wydarzeń, jakich Spółka się spodziewa, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Spółka wierzy w to, iż oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość opierają się o uzasadnione założenia, stwierdzenia takie nie stanowią gwarancji osiągnięć w przyszłości, a rzeczywiste wyniki lub rozwój wydarzeń mogą różnić się znacząco od wyników lub wydarzeń opisanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Spółkę w celu opracowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość: dla Projektu Olza zostaną pozyskane wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, jak też koncesje związane z wykorzystaniem terenu itp., badania i postępy Projektu Olza będą nadal pozytywne, oraz nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, jakie mogą spowodować różnicę pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi, które zawarto w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość obejmują ceny rynkowe, potencjalne problemy środowiskowe oraz zobowiązania związane z poszukiwaniem, rozwojem i działalnością górniczą, eksploatacją i sukcesami w dziedzinie poszukiwań, ciągłością okruszcowania, niepewnością związaną z możliwością uzyskania koniecznych zezwoleń, licencji i tytułów własności oraz opóźnieniami spowodowanymi sprzeciwem stron trzecich, zmianami w polityce rządu w odniesieniu do wydobycia oraz poszukiwań surowców naturalnych i eksploatacji, ciągłej dostępności kapitału i źródeł finansowania, a także ogólnych warunków ekonomicznych, rynkowych i biznesowych. Inwestorom zwracamy uwagę, że wszelkie takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć, a rzeczywiste wyniki lub rozwój wydarzeń może różnić się znacząco od prognoz zawartych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Spółki, inwestorzy powinni dokonywać przeglądu bieżących dokumentów publikowanych przez Spółkę, które są dostępne na stronie www.sedar.com.

1. Więcej informacji znajduje się w Aktualnościach z dnia 20 kwietnia 2015 r. ogłoszonych przez Rathdowney oraz we Wstępnym Raporcie Oceny Techniczno - Ekonomicznej opublikowanym na www.sedar.com

 

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:36:25 PM Pacific Time.