Lokalne zatrudnienie

W miarę postępu prac w ramach Projektu Olza na etapie uzyskania pozwoleń oraz budowy i eksploatacji, zwiększą się możliwości zatrudnienia m.in. dla inżynierów, górników, personelu laboratoryjnego, personelu utrzymania i administracyjnego.

 
 
Pracownicy w akcji w ramach Projektu Olza (od góry od prawej strony w dół do lewej): Specjaliści ds. środowiska pobierają próbki w celu monitorowania warunków panujących w terenie; Kierownik ds. budowy nadzoruje logistykę procesu; Geologowie analizują rdzeń w celu dokonania oceny złoża cynku i ołowiu oraz srebra w ramach Projektu Olza, Inżynierowie i hydrolodzy zajmują się planowaniem dalszych etapów Projektu Olza.

Cele polityki lokalnego zatrudnienia firmy Rathdowney są następujące:

  • zapewnienie priorytetowego rozpatrywania możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących okolicę Projektu Olza, na podstawie odpowiednich kwalifikacji;
  • zapewnienie pierwszeństwa firmom lokalnym (kontrahentom, dostawcom i konsultantom) na podstawie odpowiednich kwalifikacji i możliwości merytorycznych;
  • umożliwienie bądź ułatwienie dostępu do szkoleń dla mieszkńców, które pozwolą jej na pozyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania pracy;
  • poinformowanie firm lokalnych o możliwościach zawarcia kontraktów w przyszłości, a także o wymaganych kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu potrzebnych, aby je pozyskać.

Nadrzędnym i najważniejszym kryterium, rozpatrywanym w przypadku zatrudnienia pracownika, bądź podpisania kontraktu z firmą dla Projektu Olza, zawsze pozostaną odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Spośród zakwalifikowanych osób i firm, preferowani będą mieszkańcy okolic położonych najbliżej terenu prowadzonych działań w ramach Projektu Olza.