Lokalne zatrudnienie

Aktywnie poszukujemy możliwości zoptymalizowania korzyści gospodarczych dla lokalnej społeczności, wynikających z działalności naszej firmy.

Podczas realizacji Projektu OLZA, Rathdowney Polska oraz pracujący dla nas kontrahenci, wypełniają zasady zatrudniania pracownikw lokalnych i priorytetowego rozpatrywania możliwości angażowania mieszkańcw z okolicy. Co więcej, umowy o dostawie towarw lub usług, wykorzystywanych w czasie Projektu, rwnież powinny być w pierwszej kolejności zawierane z lokalnymi firmami, przy uwzględnieniu ich kwalifikacji i możliwości technicznych.

Ponieważ Projekt OLZA obejmuje etap poszukiwań geologicznych, możliwości zatrudniania pracownikw i kooperacji lokalnych przedsiębiorstw będą dotyczyły prac w terenie i wsparcia technicznego zespołu geologw. W przyszłości powstanie zdecydowanie więcej możliwości zatrudnienia, po wyznaczeniu granicy złoża oraz przeprowadzeniu oceny potencjalnego zagospodarowania złż.

Zasady zatrudnienia lokalnego

Działania poszukiwawcze i rozwj naszej działalności, może przynieść nowe miejsca pracy i możliwości biznesowe dla mieszkańcw i firm, działających na okolicznych terenach.

Zasady zatrudniania lokalnego stworzono po to, aby zoptymalizować korzyści płynące dla mieszkańcw i całych społeczności lokalnych, w obrębie każdego obszaru Projektu OLZA. Zarwno firma, jak i jej kontrahenci oraz konsultanci zobowiązani są do poszukiwania szans dla lokalnego zatrudniania i pozyskiwania pracownikw.

Firma Rathdowney Polska, w ramach Projektu OLZA, podejmuje następujące zobowiązania:
  • Zapewnienie priorytetowego rozpatrywania możliwości zatrudnienia osb zamieszkujących okolicę, na podstawie odpowiednich kwalifikacji;

  • Zapewnienie pierwszeństwa firmom lokalnym (kontrahentom, dostawcom i konsultantom) na podstawie odpowiednich kwalifikacji i możliwości merytorycznych;

  • Umożliwienie bądź ułatwienie dostępu do szkoleń dla miejscowej ludności, ktre pozwolą im na pozyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania pracy;

  • Jeśli to możliwe, udzielanie pomocy firmom lokalnym poprzez wskazanie możliwości zawarcia kontraktu, a także pomoc w osiągnięciu wydajności niezbędnej do czerpania korzyści z tego rodzaju możliwości.
Nadrzędnym i najważniejszym kryterium, rozpatrywanym w przypadku zatrudnienia pracownika, bądź podpisania kontraktu z firmą dla Projektu OLZA, zawsze pozostaną odpowiednie kwalifikacje. Spośrd zakwalifikowanych osb i firm, preferowani będą mieszkańcy okolic położonych najbliżej terenu prowadzonych dla Projektu OLZA działań.