Lokalizacja Projektu

Rejon śląsko-krakowski wyrżnia się bogactwem zasobw mineralnych, a na jego terenie znajdują się światowej klasy złoża węgla kamiennego, cynku i ołowiu. Obszar Projektu OLZA w większości obejmuje tereny wiejskie, o nizinnym ukształtowaniu. Największym ośrodkiem miejskim jest Zawiercie, liczące około 50 tys. mieszkańcw. Wszystkie tereny koncesji posiadają dobrą infrastrukturę drogową i dostępność do linii kolejowych. Choć obszar Projektu jest w znacznej części przekształcony przez działalność człowieka i rozwj przemysłu, to jednak zazębia się on z obszarami objętymi ochroną, takimi jak Program Natura 2000 oraz z terenami o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym, np. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Rathdowney Polska zdaje sobie sprawę ze znaczenia tych obszarw dla polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim dla mieszkańcw regionu, w związku z czym kładzie nacisk na bliską wspłpracę z władzami lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby mieć pewność, że czynności związane z eksploatacją zasobw naturalnych w żadnym stopniu nie naruszą dziedzictwa naturalnego i historycznego tego regionu.