INFRASTRUKTURA POWIERZCHNIOWA

Infrastruktura powierzchniowa stosowana w nowoczesnych podziemnych kopalniach cynku i ołowiu, jak np. w ramach Projektu Olza, jest dopasowywana do zabudowań danej gminy i tak projektowana, aby dostosować się do otaczającego krajobrazu.

Kopalnia Tara w Irlandii, eksploatowana przez szwedzką firmę wydobywczą Boliden, na północny zachód od Dublina, jest podobna do podziemnej kopalni zaproponowanej przez firmę Rathdowney. Kopalnia Tara jest największym producentem cynku w Europie, współistnieje w niewielkiej odległości, ze społecznościami lokalnymi, gospodarstwami rolnymi i obiektami turystycznymi.

Kolejna podobna kopalnia -- Lisheen -- położona w południowej części środkowej Irlandii, została ostatnio zamknięta. Uznaje się, że jest to jeden z najlepszych na świecie przykładów procedury zamknięcia i rekultywacji terenu kopalni, przeprowadzonej z wielką dbałością o aspekty środowiskowe.

Kluczowa infrastruktura powierzchniowa dla kopalni podziemnych, takich jak kopalnia planowana w ramach Projektu Olza, obejmuje:

  • składowisko rudy surowej;
  • zakład przeróbczy;
  • składowisko odpadów przeróbczych;
  • przenośniki i rurociągi do transportu rudy do zakładu przetwórczego oraz odpadów przeróbczych na składowisko odpadów;
  • zbiorniki na wodę i zakład oczyszczania wody;
  • wkopy udostępniające w celu dotarcia do podziemnych obszarów wydobycia;
  • różne inne budynki i obiekty, np. magazyny, warsztaty, obszary składowania oraz infrastrukturę transportową, wraz z parkingami dla pracowników.

Kliknij, aby powiększyć

Infrastruktura powierzchniowa nowoczesnej kopalni cynku i ołowiu.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie rudy na koncentraty cynku i ołowiu, firma Rathdowney będzie stosować wypróbowany proces mechaniczny zwany „flotacją pianową”. Reagenty stosowane w procesie flotacji pianowej są najczęściej organiczne i nieszkodliwe, a także nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ani środowiska.

Badania metalurgiczne wskazują, że w ramach Projektu Olza produkowane będą czyste, wysokiej jakości koncentraty cynku i ołowiu.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).