Informacje prasowe

 

.

12 lipca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Firma") (TSXV: RTH) informuje o planowanym zakończeniu emisji jednostek w ramach prywatnej oferty obemującej ok. 3 157 894 jednostek ("Jednostki") Spłki w cenie 0,19 USD za Jednostkę ("Cena Emisji") o łącznej wartości ok. 600,000 $ USD ("Oferta").

Na każdą Jednostkę przypada jedna akcja zwykła w kapitale Spłki (dalej "Akcja") i jeden Warrant (dalej "Warrant"). Kazdy Warrant upoważnia posiadacza do zakupu jednego dodatkowego Udziału ("Warrant Udziału") w cenie 0,24 USD za Warrant Udziału przez okres dwch lat od daty zakonczenia Oferty. Prowizja w wysokości 6% może objąć część emisji.

Jednostki, Akcje oraz Warranty Udziału podlegają ograniczeniom dotyczacym odsprzedaży, właczając czteromiesięczny okres posiadania od daty zakończenia Oferty zgodnie z obowiazujacymi kanadyjskimi przepisami w zakresie papierw wartościowych. Zakończenie Oferty wymaga uzyskania zgody organu regulacyjnego, w tym kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegłowych prac inżynieryjnych, co pozwoli na dalszy rozwj Projektu Olza obejmującego złoża Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz spełnienia warunkw koncesji; oraz na oglne cele kapitału obrotowego.

Informacje o Rathdowney i Projekcie Olza

Rathdowney Resources Ltd. realizuje w Polsce Projekt Olza poczynając od etapu uzyskania pozwoleń do fazy eksploatacji. Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie grnośląskiego okręgu grniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezposrednie połączenie z hutami w Polsce i Europie oraz portami umozliwiając dostęp do oglnoświatowego rynku.

Potencjalne wysokie zyski finansowe oparte są na przewidywanej podziemnej niskonakładowej bulk-tonnage eksploatacji rzędu 6 000 ton dziennie, oraz pracy tradycyjnych zakładw przerbki, produkujących dwa czyste zbywalne koncentraty, o niskiej zawartości żelaza (Wstępna ocena ekonomiczna). Ponadto dane oparte na historycznych wierceniach prowadzonych na rozległym terenie przez Państwo Polskie oraz wierceniach prowadzonych przez Rathdowney wskazuja na znakomity potencjał złozowy pozwalajacy na wieloletnie wydobycie.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rathdowneyresources.com, zapraszamy rwnież do kontaktu: Roger Blair, Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Płnocnej): 1-800-667-2114.

David Copeland, uprawniony inżynier, Prezes Rathdowney będący Osobą Wykwalifikowaną wg definicji Instrumentu Krajowego NI43-101, dokonał przeglądu informacji technicznych przedstawionych w niniejszym wydaniu Aktualności.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia, ktre można uznać za "stwierdzenia wybiegające w przyszłość". Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji, poza stwierdzeniami dotyczącymi faktw historycznych, odnoszące się do wierceń poszukiwawczych, działań eksploatacyjnych lub wydarzeń, jakich Firma się spodziewa, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Spłka wierzy w to, iż oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość opierają się o uzasadnione założenia, stwierdzenia takie nie stanowią gwarancji osiągnięć w przyszłości, a rzeczywiste wyniki lub rozwj wydarzeń mogą rżnić się znacząco od wynikw lub wydarzeń opisanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Spłkę w celu opracowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość: dla Projektu Olza zostaną pozyskane wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, jak też koncesje związane z wykorzystaniem terenu itp., badania i postępy Projektu Olza będą nadal pozytywne, oraz nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, jakie mogą spowodować rżnicę pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi, ktre zawarto w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość obejmują ceny rynkowe, potencjalne problemy środowiskowe oraz zobowiązania związane z poszukiwaniem, rozwojem i działalnością grniczą, eksploatacją i sukcesami w dziedzinie poszukiwań, ciągłością okruszcowania, niepewnością związaną z możliwością uzyskania koniecznych zezwoleń, licencji i tytułw własności oraz opźnieniami spowodowanymi sprzeciwem stron trzecich, zmianami w polityce rządu w odniesieniu do wydobycia oraz poszukiwań surowcw naturalnych i eksploatacji, ciągłej dostępności kapitału i źrdeł finansowania, a także oglnych warunkw ekonomicznych, rynkowych i biznesowych. Inwestorom zwracamy uwagę, że wszelkie takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć, a rzeczywiste wyniki lub rozwj wydarzeń może rżnić się znacząco od prognoz zawartych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Firmy, inwestorzy powinni dokonywać przeglądu bieżących dokumentw publikowanych przez Firmę, ktre są dostępne na stronie www.sedar.com.