Informacje o ołowiu

Ołów można poddawać recyklingowi


  • Ołów posiada jeden z najwyższych wskaźników recyklingu spośród wszystkich materiałów, będących w powszechnym użyciu.

  • Produkty zawierające ołów są łatwo rozpoznawalne oraz ekonomiczne w trakcie ich gromadzenia i recyklingu.

  • Więcej niż połowa ołowiu wyprodukowanego i używanego każdego roku na świecie jest produktem uzyskanym dzięki recyklingowi.

  • Około 80% ołowiu używa się w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych (akumulatory samochodowe), które są odzyskiwane i poddawane recyklingowi.

  • Niektóre kraje szczycą się 100% wskaźnikiem recyklingu, a w większość pozostałych taki wskaźnik jest faktycznie możliwy do osiągnięcia.

  • Około 90% ołowiu używa się w produkcji przedmiotów poddawanych recyklingowi, z czego niemal całość poddaje się wtórnemu przetwarzaniu, co chroni wartościowe zapasy rudy ołowiu.

  • Recykling ołowiu przynosi liczne korzyści dla przemysłu i społeczeństwa, zwłaszcza w takich obszarach jak: zużycie energii, ograniczenie emisji węgla, ochrona zasobów, utrzymanie zatrudnienie i ograniczenie kosztów.

  • Recykling zużytych produktów wykonanych z ołowiu wymaga tylko jednej trzeciej wartości energii wykorzystywanej do wydobycia ołowiu z rudy, czego rezultatem jest duża oszczędność energii i niższa emisja węgla.

Źródło: International Lead Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ołowiu)