Informacje o ołowiu

Ołw można poddawać recyklingowi


  • Ołw posiada jeden z najwyższych wskaźnikw recyklingu spośrd wszystkich materiałw, będących w powszechnym użyciu.

  • Produkty zawierające ołw są łatwo rozpoznawalne oraz ekonomiczne w trakcie ich gromadzenia i recyklingu.

  • Więcej niż połowa ołowiu wyprodukowanego i używanego każdego roku na świecie jest produktem uzyskanym dzięki recyklingowi.

  • Około 80% ołowiu używa się w produkcji akumulatorw kwasowo-ołowiowych (akumulatory samochodowe), ktre są odzyskiwane i poddawane recyklingowi.

  • Niektre kraje szczycą się 100% wskaźnikiem recyklingu, a w większość pozostałych taki wskaźnik jest faktycznie możliwy do osiągnięcia.

  • Około 90% ołowiu używa się w produkcji przedmiotw poddawanych recyklingowi, z czego niemal całość poddaje się wtrnemu przetwarzaniu, co chroni wartościowe zapasy rudy ołowiu.

  • Recykling ołowiu przynosi liczne korzyści dla przemysłu i społeczeństwa, zwłaszcza w takich obszarach jak: zużycie energii, ograniczenie emisji węgla, ochrona zasobw, utrzymanie zatrudnienie i ograniczenie kosztw.

  • Recykling zużytych produktw wykonanych z ołowiu wymaga tylko jednej trzeciej wartości energii wykorzystywanej do wydobycia ołowiu z rudy, czego rezultatem jest duża oszczędność energii i niższa emisja węgla.

Źrdło: International Lead Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ołowiu)