Informacje o ołowiu

Użyteczność ołowiu


  • Ołw jest często używany w budownictwie, ponieważ jest niezwykle ciągliwy i odporny na korozję, co sprawia, że można go stosować na wolnym powietrzu, zwłaszcza jeśli dochodzi do częstego kontaktu z wodą.

  • Blacha ołowiana używana jest w architekturze jako pokrycie dachu, okładzina, obrbka blacharska i spoina.

  • Ołw może znaleźć swoje zastosowanie jako warstwa ściany pochłaniająca dźwięk, a także jako element podłogi bądź sufitu.

  • Ołw jest także używany jako materiał osłonowy przewodw wysokiego napięcia, zapobiegający dostaniu się wody do warstwy izolacyjnej.

  • Ołw chroni tysiące kilometrw podwodnych kabli energetycznych i komunikacyjnych.

  • Ołw używany jest także w produkcji pewteru - niskotopliwego stopu oraz jako osłona przed promieniami rentgenowskimi.

  • Tlenek ołowiu jest używany w produkcji szkła kryształowego.

  • Akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią podstawę technologii akumulowania dla odnawialnych źrdeł energii, takich jak ogniwa słoneczne i silniki wiatrowe. Poza tym, używa się ich do zasilania samochodw osobowych, ciężarwek, autobusw, motocykli, pojazdw elektrycznych i hybrydowych.

  • Akumulatory kwasowo-ołowiowe odgrywają ważną rolę, jako zasilacze zastępcze, w przypadku awarii w dostawie prądu np. w szpitalach, centralach telefonicznych, telefonicznych sieciach komrkowych, obiektach użyteczności publicznej oraz w pracy służb ratunkowych.