14 lipca 2017: Rathdowney zamyka niepubliczną emisję


Informacje o Projekcie Olza (PDF)


Pytania OdpowiedziProjekt OLZA jest przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o.o.
Głwnym celem projektu jest dokładne zbadanie, potwierdzenie i udokumentowanie złż cynku i ołowiu znajdujących się na terenie południowej Polski, w wojewdztwie śląskim i małopolskim. Badania pozwolą na stwierdzenie obecności złż rud cynku i ołowiu oraz na określenie ich zasobności, stanowiąc źrdło cennych informacji dla lokalnej społeczności i władz samorządowych.

Projekt realizowany jest na podstawie koncesji na prowadzenie geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, przyznanych firmie Rathdownwy Polska Sp. z o.o. przez Ministerstwo Środowiska.

Projekt Olza prowadzony jest w zgodzie z przyjętymi przez firmę Rathdowney Polska kanadyjskimi zasadami odpowiedzialnego gospodarowania złożami mineralnymi, zobowiązującymi do prowadzenia prac poszukiwawczych w zgodzie i z szacunkiem dla środowiska oraz społeczności lokalnej. Na stronie projektu Olza znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące działań projektowych. Zapraszamy do lektury.
Jeśli chcą Państwo być informowani na bieżąco o projekcie Olza, jego dotychczasowych rezultatach i planowanych krokach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.