Charakterystyka złż

Projekt OLZA zlokalizowany jest na stosunkowo płaskim terenie - położonym między 300 a 350 m wysokości nad poziomem morza.

Obszar ten jest częściowo zalesiony, w większości pokryty średniej i niskiej jakości łąkami i pastwiskami, na ktrych tylko na niewielką skalę prowadzona jest działalność rolnicza. Na obszarze koncesyjnym dominują drogi lokalne, ale ze względu na bliską lokalizację drg tranzytowych istnieje możliwość dotarcia w rejon prac Projektu w ciągu zaledwie godziny jazdy samochodem z Krakowa. Złoża, będące obiektem badań, zlokalizowane są we wschodniej części śląsko-krakowskiego obszaru rudonośnego i zalegają pod warstwami wapieni. Dlatego też złoża te nie zostały poddane procesowi utlenienia, ani nie były przedmiotem historycznej przypowierzchniowej eksploatacji, podobnej do złż zlokalizowanych w zachodniej części wyżej wymienionego obszaru. Głwnym przedmiotem poszukiwań Projektu OLZA są złoża cynkowo-ołowiowe typu "Mississippi Valley" (MVT), zlokalizowane w triasowym dolomicie kruszconośnym. Na obszarze koncesyjnym Rokitno i Zawiercie dolomity kruszconośne zalegają na głębokościach od 150 do 250 m w głąb ziemi.

Większość złż zalega poziomo, co generalnie odpowiada uwarstwieniu skał podłoża. Ciała rudne zwykle związane są ze strefami zbrekcjowanymi, powstałymi wskutek zapadania się krasowych pustek skalnych. Forma i wielkość złż na śląsko-krakowskim obszarze rudonośnym jest bardzo zrżnicowana, w zależności od lokalizacji. Złoża mogą rozciągać się na odległość ponad 2 km i miejscami mieć miąższość dochodzącą do 20 m. Głwne minerały rudne występujące w złożach to: sfaleryt, galena i markasyt. Skały otaczające składają się w przeważającej części z dolomitu sparytowego, kalcytu oraz śladowych ilości barytu. Rudy ze śląsko-krakowskiego obszaru rudonośnego mają prosty skład mineralny i w związku z tym nie wymagają skomplikowanego procesu przerbczego. Natomiast - w związku z tym, iż wykazują się wysoką koncentracją metali - złoża te są bardzo opłacalne w eksploatacji.