Charakterystyka złóż

Projekt Olza obejmuje złoża rud cynku i ołowiu typu „Mississippi Valley” (MVT), występujące w triasowym dolomicie kruszconośnym. Większość złóż zalega poziomo, co generalnie odpowiada uwarstwieniu skał podłoża.

Złoża mogą rozciągać się na odległość ponad 2 km i miejscami mieć miąższość dochodzącą do 20 m. Główne minerały rudne występujące w złożach to: sfaleryt, galena i markasyt. Skały otaczające składają się w przeważającej części z dolomitu, kalcytu oraz śladowych ilości barytu.

Wstępne badania mineralizacji cynkowo - ołowiowej przeprowadzone w ramach Projektu Olza wskazują na to, że wykorzystanie konwencjonalnego procesu flotacji pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości koncentratów cynku i ołowiu.

 
Rdzeń wiertniczy z okruszcowaniem minerałami cynku i ołowiu uzyskany w ramach Projektu Olza.