Badania środowiskowe

W ciągu ostatnich ośmiu lat, firma Rathdowney zainwestowała niemal 13 milionów złotych w wykonanie badań środowiskowych i warunków społeczno - ekonomicznych w celu zapewnienia, że kopalnia planowana w ramach Projektu Olza zostanie zaprojektowana, wybudowana i będzie eksploatowana bezpiecznie, w sposób przyjazny dla środowiska i społecznie odpowiedzialny.

Badania środowiskowe wykonywane przez firmę Rathdowney obejmują badania dotyczące klimatu, jakości powietrza, gleb i ich składu chemicznego, wód powierzchniowych i podziemnych, wytrzymałości skał, a także flory oraz fauny, i obejmują:

  • szczegółowe badania nad użytkowaniem powierzchni ziemi, badania hydrologiczne i hydrogeologiczne obejmujące powierzchnię 600 km2;
  • pełne badania flory i fauny na obszarze przekraczającym 250 km2;
  • dokładne badania geotechniczne warunków gruntowych.
 
Firma Rathdowney przeprowadziła szczegółowe badania środowiskowe, obejmujące m.in. wieloletnie programy pobierania próbek w celu gromadzenia danych dla specjalistów zajmujących się planowaniem Projektu Olza.

Celem programu badań środowiskowych prowadzonych przez firmę Rathdowney jest:

  • zapewnienie kluczowych danych wejściowych koniecznych do planowania projektu;
  • wsparcie procesu uzyskania pozwoleń w aspekcie oceny oddziaływania na środowisko;
  • stworzenie punktu odniesienia do istniejących warunków środowiska w miejscu realizacji projektu dla przyszłych programów monitorowania środowiska;
  • ustalenie optymalnych opcji i metod rekultywacji terenów pogórniczych.