Aktualności

 
9 czerwca 2017

Rathdowney informuje o emisji niepublicznej w wysokości 570,000 USD

9 czerwca 2017 r., Vancouver, Kolumbia Brytyjska - Rathdowney Resources Ltd. (dalej: "Rathdowney" lub "Spłka") (TSXV: RTH) informuje o planowanym zakończeniu emisji jednostek w ramach prywatnej oferty obemującej ok. 3 000 000 jednostek ("Jednostki") Spłki w cenie 0,19 USD za Jednostkę ("Cena Emisji") o łącznej wartości ok. 570 000 USD ("Oferta").

Na każdą Jednostkę przypada jedna akcja zwykła w kapitale Spłki (dalej "Akcja") i jeden Warrant (dalej "Warrant"). Każdy Warrant upoważnia posiadacza do zakupu jednego dodatkowego Udziału ("Warrant Udziału") w cenie 0,24 USD za Warrant Udziału przez okres dwch lat od daty zakończenia Oferty. Prowizje wynoszące do 6% mogą być wypłacane od części emisji.

Jednostki, Akcje oraz Warranty Udziału podlegają ograniczeniom dotyczącym odsprzedaży, włączając czteromiesięczny okres posiadania od daty zakończenia Oferty, zgodnie z obowiązującymi kanadyjskimi przepisami w zakresie papierw wartościowych. Zakończenie Oferty wymaga uzyskania zgody organu regulacyjnego, w tym kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Wpływy będą przeznaczone na zaawansowanie procesu uzyskania polskich pozwoleń oraz prowadzenie szczegłowych prac inżynieryjnych i grniczych, co pozwoli na dalszy rozwj Projektu Olza obejmującego złoża rud Zn-Pb-Ag w kierunku wykonania studium wykonalności oraz realizacji warunkw koncesji oraz na oglne cele kapitału obrotowego.

Informacje o Rathdowney i Projekcie Olza

Rathdowney Resources Ltd. realizuje w Polsce Projekt Olza od etapu uzyskania pozwoleń do fazy eksploatacji. Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie śląskiego okręgu grniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezpośrednie połączenie z hutami w Polsce i Europie oraz portami, umożliwiając dostęp do oglnoświatowego rynku.

Obszar Projektu Olza znajduje się na terenie śląskiego okręgu grniczego w południowo-zachodniej Polsce, będącego regionem występowania światowej klasy złż typu MVT i posiadającym rozwiniętą infrastrukturę wydobywczą. Przez obszar Projektu Olza przebiega linia kolejowa stanowiąca bezposrednie połączenie z hutami Europy oraz portami umożliwiając dostęp do oglnoświatowego rynku.

Potencjalne przewidywane wysokie zyski finansowe oparte są na podziemnej niskonakładowej eksploatacji rzędu 6 000 ton dziennie, oraz pracy tradycyjnych zakładw przerbczych, produkujących dwa czyste zbywalne koncentraty, o niskiej zawartości żelaza (Wstępna ocena ekonomiczna)1. Ponadto dane oparte na historycznych wierceniach prowadzonych na rozległym terenie przez skarb Państwa oraz wierceniach prowadzonych przez Rathdowney wskazują na znakomity potencjał złożowy pozwalający na wieloletnie wydobycie.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rathdowneyresources.com, zapraszamy rwnież do kontaktu: Relacje Inwestorskie, tel. 604-684-6365 lub pod bezpłatnym numerem (dla Ameryki Płnocnej): 1-800-667-2114.

David Copeland, uprawniony inżynier, Prezes Rathdowney będący Osobą Wykwalifikowaną wg definicji Instrumentu Krajowego NI43-101, dokonał przeglądu informacji technicznych przedstawionych w niniejszym wydaniu Aktualności.

W imieniu Zarządu,

David Copeland
Prezes

Ani giełda kanadyjska TSX Venture Exchange ani jej Dostawca Usług Regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu podaną w politykach TSX Venture Exchange) nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność niniejszej informacji.

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia, ktre można uznać za "stwierdzenia wybiegające w przyszłość". Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji, poza stwierdzeniami dotyczącymi faktw historycznych, odnoszące się do wierceń poszukiwawczych, działań eksploatacyjnych lub wydarzeń, jakich Spłka się spodziewa, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Chociaż Spłka wierzy w to, iż oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość opierają się o uzasadnione założenia, stwierdzenia takie nie stanowią gwarancji osiągnięć w przyszłości, a rzeczywiste wyniki lub rozwj wydarzeń mogą rżnić się znacząco od wynikw lub wydarzeń opisanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Założenia przyjęte przez Spłkę w celu opracowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość: dla Projektu Olza zostaną pozyskane wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne, jak też koncesje związane z wykorzystaniem terenu itp., badania i postępy Projektu Olza będą nadal pozytywne, oraz nie wystąpią żadne problemy natury geologicznej lub technicznej. Czynniki, jakie mogą spowodować rżnicę pomiędzy rzeczywistymi wynikami, a tymi, ktre zawarto w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość obejmują ceny rynkowe, potencjalne problemy środowiskowe oraz zobowiązania związane z poszukiwaniem, rozwojem i działalnością grniczą, eksploatacją i sukcesami w dziedzinie poszukiwań, ciągłością okruszcowania, niepewnością związaną z możliwością uzyskania koniecznych zezwoleń, licencji i tytułw własności oraz opźnieniami spowodowanymi sprzeciwem stron trzecich, zmianami w polityce rządu w odniesieniu do wydobycia oraz poszukiwań surowcw naturalnych i eksploatacji, ciągłej dostępności kapitału i źrdeł finansowania, a także oglnych warunkw ekonomicznych, rynkowych i biznesowych. Inwestorom zwracamy uwagę, że wszelkie takie stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć, a rzeczywiste wyniki lub rozwj wydarzeń może rżnić się znacząco od prognoz zawartych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Spłki, inwestorzy powinni dokonywać przeglądu bieżących dokumentw publikowanych przez Spłkę, ktre są dostępne na stronie www.sedar.com.

1. Więcej informacji znajduje się w Aktualnościach z dnia 20 kwietnia 2015 r. ogłoszonych przez Rathdowney oraz we Wstępnym Raporcie Oceny Techniczno - Ekonomicznej opublikowanym na www.sedar.com